► Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach licencjackich kanonicznych


Zapisy na studium licencjatu kanonicznego na AKW prowadzi Sekretariat Collegium Bobolanum (ul. Rakowiecka 61).

► Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od maja do końca września. Decyzje o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym na koniec września.

 Należy przynieść lub przysłać listem poleconym do Sekretariatu AKW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa) następujące dokumenty:

  • wypełniony FORMULARZ REKRUTACYJNY
  • dyplom magisterski z teologii
  • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
  • w przypadku kapłanów i osób zakonnych wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego
  • trzy zdjęcia
  • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są na stronie OPŁATY). Opłatę wpisową należy wpłacić z dopiskiem "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Przy pierwszej wizycie w Sekretariacie trzeba będzie okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców.