biblestudies

Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o Podyplomowych Studiach Duchowości


► Nie czekaj - zapisz się on-line lub w sposób tradycyjny, gdy złożysz wymagane dokumenty.

► Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od maja do dnia pierwszych zajęć roku akademickiego (początek października). Decyzja o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym na początku października.

 Należy przynieść lub przysłać listem poleconym do Sekretariatu AKW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa) następujące dokumenty:

  • 2 fotografie
  • ksero z dyplomu magisterskiego
  • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są na stronie OPŁATY). Opłatę wpisową należy wpłacić z dopiskiem "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 Przy pierwszej wizycie w Sekretariacie trzeba będzie okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców.
 
► Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych
 
► Po przyjęciu na studia należy do końca października dokonać opłaty za studia w wysokości podanej w Regulaminie opłat i potwierdzenie opłaty przedstawić w Sekretariacie.