► Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o Szkole Doktorskiej


► Wymagane dokumenty:

 • podanie (formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą personalną)
 • dowód osobisty (paszport w przypadku obcokrajowców) do wglądu
 • odpis dyplomu magistra
 • pozwolenie biskupa ordynariusza (księża)
 • pozwolenie wyższego przełożonego (osoby zakonne)
 • opinia Księdza Proboszcza Miejsca zamieszkania (osoby świeckie)
 • opinia Dziekana – Dyrektora studiów magisterskich (osoby świeckie)
 • 3 fotografie
 • ksero pierwszej (tytułowej) strony pracy magisterskiej
 • opłata wpisowa w wysokości podanej w Regulaminie opłat (wpłaty wyłącznie na konto: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005, Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
  ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa).

Komplet dokumentacji należy składać w Sekretariacie AKW Collegium Bobolanum, wraz z okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): ul. Rakowiecka 61; 02-532 Warszawa.