Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach stacjonarnych magisterskich teologii


► Nie czekaj - zapisz się on-line lub w sposób tradycyjny, gdy złożysz wymagane dokumenty.

Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od maja do końca września. Decyzje o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym w połowie lipca, na koniec lipca i na koniec września.

Należy przynieść lub przysłać listem poleconym do Sekretariatu AKW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa) następujące dokumenty:

  • wypełniony FORMULARZ REKRUTACYJNY
  • świadectwo dojrzałości, a kandydaci na studia ze „starą maturą” świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości
  • zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)
  • cztery zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 37x52 mm
  • opinia od proboszcza lub katechety
  • zgoda Dziekana/Rektora wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów (dostarczają osoby studiujące już na innej uczelni i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów)
  • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są na stronie OPŁATY). Opłatę wpisową należy wpłacić z dopiskiem "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Przy pierwszej wizycie w Sekretariacie trzeba będzie okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców.

► Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych.