CO SIĘ DZIEJE W COLLEGIUM

Studenckie Koło Naukowe

Teologii i Politologii

Kalendarz na rok akademicki 2010/2011

Październik

12.X.2010

Udział w Konferencji Naukowej

„Teologia wobec ponowoczesnej filozofii”

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Teologiczny

28.X.2010

Zebranie koła

  1. Omówienie Spraw organizacyjnych
  2. Streszczenie Konferencji
  3. Dyskusja na temat: Teologia i Postmodernizm

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s. A, godz.17.30

Listopad

04.XI. 2010

Udział w Sympozjum

„Evangelium Vitae
- most ku przyszłości”

Katedra Teologii Moralnej Ogólnej i Szczegółowej WT UPJPII w Krakowie

25.XI.2010

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.  godz.17.30

Grudzień

09.XII. 2010

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61  s.

10.XII. 2010

Międzynarodowa  Sesja Młodych Naukowców

Organizatorzy:

Koło Studentów Teologii i Politologii przy Collegium Bobolanum,

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickie Biuro Informacji Europejskiej

„Kobieta między Wschodem

a Zachodem”

Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61

Aula Wielka

16.XII.2010

Zebranie koła

Opłatek wigilijny

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

Styczeń

13.I.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

27.I.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

Luty

10.II.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

24.II.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

Marzec

10.III.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

24.III.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

Kwiecień

07.IV.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

28.IV.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

Maj

12.V.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

26.V.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61

s.

Czerwiec

02.VI.2011

Zebranie koła

 

Papieski Wydział Teologiczny

ul.Rakowiecka 61  s.

Do pobrania:

Lista obecności

Lista składek

Lista uczestników

Kalendarium 2010/2011