20240124plakats

Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie wraz z Wydawnictwem Esprit serdecznie zapraszają na wyjątkowe spotkanie z kardynałem Willemem Eijkiem w Warszawie już 24 stycznia. Kardynał Willem Eijk, prymas Niderlandów, przyjeżdża do Polski w czasie premiery jego najnowszej książki „Więź Miłości”. Kardynał od wielu lat stoi na straży wiary w Holandii. Mimo licznych prześladowań i uciszania wypowiedzi przez media, nieustannie walczy o Prawdę. Świadectwem tej nieugiętej postawy jest najnowsze dzieło kardynała, poruszające temat obrony katolickiej etyki seksualnej.

24 stycznia 2024 (środa)
17:00 – wspólna Msza Święta pod przewodnictwem kardynała w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, Warszawa
18:30 – rozpoczęcie spotkania z kardynałem Willemem Eijkiem w Auli Wielkiej, Collegium Bobolanum (tuż obok kościoła)
Spotkanie poprowadzi: ks. Tomasz Jaklewicz
WSTĘP WOLNY


W trakcie spotkania prowadzona będzie sprzedaż książek kardynała W. Eijka
- Jak mogło dojść do tego, że społeczeństwo zachodnie, które jeszcze niecałe sto lat temu w kwestiach małżeństwa i moralności hołdowało klasycznej moralności chrześcijańskiej, w tak krótkim czasie diametralnie zmieniło swoje nastawienie?
- Co stało się z Kościołem w Holandii?
- Jak trwać wiernie przy nauce Kościoła?
Na te i inne pytania odpowie kardynał Willem Jacobus Eijk - świadek wiary z Niderlandów.

mein son logo on white s

19 grudnia 2023 r.

Informujemy o zakończeniu programu ratowania muzykaliów z klasztoru jezuitów w Świętej Lipce w ramach programu dofinansowania ze środków budżetu państwa ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pt. "Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych" nr rej. SONB/SP/514994/2021 pt. „Konserwacja zagrożonej części unikatowego zbioru muzyki polskiej w celu zachowania i udostępnienia” (umowa z dn. 19.01.2022). Program był kontynuacją wcześniejszego programu zrealizowanego w ramach programu ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych" nr rej. SONB/SN/468945/2020 pt. „Unikatowe zbiory muzyki polskiej w Bibliotece Collegium Bobolanum – utrzymanie i udostępnienie” (umowa z dn. 30.06.2020). W wyniku realizacji pierwszego projektu okazało się, że pewna część zbiorów uległa takiej degradacji, że ich zeskanowanie okazało się niemożliwe bez zniszczenia lub znacznego uszkodzenia dokumentu. Dlatego też powstał drugi projekt, aby zagrożoną część zbioru poddać najpierw profesjonalnej konserwacji i również udostępnić w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej https://polona.pl/. O rozpoczęciu tego programu informowaliśmy na stronie: https://akw.edu.pl/aktualnosci/702-700-514994-1. Po uruchomieniu profesjonalnej pracowni konserwatorskiej wszystkie zagrożone obiekty zostały poddane gruntownej konserwacji o czym informowaliśmy na stronie: https://akw.edu.pl/aktualnosci/700-514994-2. Uratowano w sumie 94 pozycje muzyczne i przygotowano wskazania dobrych praktyk do przechowywania i obchodzenia się z tego typu zbiorami. Rezultaty konserwacji wraz ze wskazaniami konserwatorskimi znalazły się w dokumencie pt. Raport z przeprowadzenia prac konserwacji i restauracji rękopisów notacji muzycznych z Sanktuarium w Świętej Lipce ze zbiorów Biblioteki Bobolanum przy Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie opracowany przez obie konserwatorki: Magdalena Szymańska i Monika Dzik, 2023. Została również przygotowana prezentacja, która w przystępny sposób pokazuje cały proces konserwacji: PREZENTACJA. 

Zabezpieczone, zakonserwowane i zeskanowane materiały zostały przekazane do Biblioteki Narodowej i są teraz dostępne na stronie biblioteki cyfrowej Polona: Konserwacja i udostępnienie zagrożonej części zbioru muzyki ze Św... | Polona

Polona zbior3

 

Wszystkie trzy zbiory, które są rezultatem obu programów znajdują się na stronie: Polona

Polona 3zbioryBobolanum

Zeskanowane druki i rękopisy muzyczne ze zbioru świętolipskiego znajdujące się w Bibliotece Bobolanum są również skatalogowane w Międzynarodowym Katalogu Źródeł Muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales) (Répertoire International des Sources Musicales), dzięki czemu to unikalne dziedzictwo muzyczne jest obecnie dostępne na cały świat!

Kosztorys projektu zakładał wydatek 294 865 zł, z czego MEiN dofinansowało 248 914 zł.

plakat budzet panstwa 420x297 naszplakat

AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

zaprasza na konferencję naukową
7 grudnia 2023 r.

TEOLOGIA W WARUNKACH PONOWOCZESNOŚCI

w ramach cyklu konferencji pt. KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

20231207konf

Plan konferencji:

09.30 Powitanie

09.45-10.15 Filozofia ponowoczesna
KS. DR HAB. MAREK DOBRZENIECKI

10.15-10.45 Michel Foucault a teologia
KS. PROF. UPJPII DR HAB. ROBERT WOŹNIAK

10.45-11.15 Przyszłość humanizmu chrześcijańskiego
KS. PROF. DR HAB. BOGDAN FERDEK (PWT WE WROCŁAWIU)

11.15-11.45 Przerwa na kawę

11.45-12.15 Ponowoczesna teologia trynitarna Keitha Warda
KS. PROF. DR HAB. ZBIGNIEW KUBACKI SJ

12.15-12.45 Ponowoczesność jako wyzwanie dla katechezy
DR KAMILLA FREJUSZ

12.45-13.30 Dyskusja panelowa

Miejsce: Aula Wielka, AKW-Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, Warszawa

Konferencja będzie transmitowana na Zoomie: 

DOŁĄCZ Zoom Spotkanie
Identyfikator spotkania: 899 2819 0841
Kod dostępu: 936165
 

Organizatorzy
Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum
Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Joanneum

mein son logo on white s

16 listopada 2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych nr rej. SONB/SP/514994/2021 pt. „Konserwacja zagrożonej części unikatowego zbioru muzyki polskiej w celu zachowania i udostępnienia” udało się w przewidzianym terminie doprowadzić do końca uratowanie zagrożonej części muzykaliów świętolipskich! O rozpoczęciu tego programu informowaliśmy na stronie: https://akw.edu.pl/aktualnosci/702-700-514994-1. Uratowano w sumie 94 pozycje muzyczne i przygotowano wskazania dobrych praktyk do przechowywania i obchodzenia się z tego typu zbiorami. Rezultaty konserwacji wraz ze wskazaniami konserwatorskimi znalazły się w dokumencie pt. Raport z przeprowadzenia prac konserwacji i restauracji rękopisów notacji muzycznych z Sanktuarium w Świętej Lipce ze zbiorów Biblioteki Bobolanum przy Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie opracowany przez obie konserwatorki: Magdalena Szymańska i Monika Dzik, 2023. Została również przygotowana prezentacja, która w przystępny sposób pokazuje cały proces konserwacji: PREZENTACJA. Od kilku miesięcy trwa też już skanowanie uratowanych materiałów. Ostatnia partia materiałów zostanie zeskanowana w przeciągu miesiąca, a całość materiałów zostanie przekazana do biblioteki cyfrowej Biblioteki Narodowej https://polona.pl/.

20231023162534s

Ostatnie dni prac konserwatorskich. Na zdjęciu od lewej p. Monika Dzik i Magdalena Szymańska w pracowni konserwcyjej Biblioteki Bobolanum.

 20231115123157s

Od lewej: p. Magdalena Szymańska (konserwatorka), o. Jerzy Seremak SJ (dyrektor Biblioteki Bobolanum), p. Monika Dzik (konserwatorka), a obok w specjalnych kartonach uratowane muzykalia.

plakat budzet panstwa 420x297 naszplakat

KONFERENCJA NAUKOWA TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

I AKADEMII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE – COLLEGIUM BOBOLANUM

JAK BYĆ KOŚCIOŁEM SYNODALNYM?

11-12 IX 2023 - Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin-Jeziorna, ul. Leśna 15/17
13 IX 2023 - Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, Aula Wielka

PONIEDZIAŁEK (11 września)
17.00 Msza Święta dla chętnych, kaplica Domu Rekolekcyjnego
19.00 walne zgromadzenie TTD:
- Nadanie godności członka honorowego TTD ks. prof. dr hab. Jerzemu Szymikowi
- wybory nowego Zarządu TTD

WTOREK (12 września)
8.00 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Domu Rekolekcyjnego; główny celebrans: Prezes TTD; homilia: ks. prof. dr hab. J. Szymik
Modlitwa za zmarłych członków TTD
I sesja: prowadzenie ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (Lublin)
9.45 - 10.15 ks. dr Przemysław Sawa (UŚ, Katowice), „Synodalność Kościoła w ujęciu papieża Franciszka”
10.15 - 10.45 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL (Lublin), „Dzieje Apostolskie jako obraz Kościoła synodalnego”
10.45 - 11.15 Dyskusja
11.15 - 11.45 przerwa kawowa
11.45 - 12.15 ks. dr hab. Artur Kacprzak, (UKSW, Warszawa) „Synodalność w teologii Soboru Watykańskiego II”
12.15 - 12.45 o. dr Tomasz Samulnik OP, (Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie), „Synodalność Kościoła w jęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”
12.45 - 13.15 dyskusja
BLOK REKREACYJNO-INTEGRACYJNY
15.30 - 17.30 Zwiedzanie sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

ŚRODA (13 września)
8.00 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Collegium Bobolanum, w Warszawie, ul. Rakowiecka 61; przewodniczy ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina - rektor AKW
II sesja: prowadzenie o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ (AKW, Warszawa) Aula Collegium Bobolanum w Warszawie
9.00 - 9.30 ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Radom), „Św. Augustyn i synody Afryki Północnej przełomu IV i V wieku”
9.30 - 10.00 o. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW (Warszawa), „Synodalność w Kościołach wschodnich”
10.00 - 10.30 dyskusja
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 11.30 ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (Katowice), „Rozumienie znaków czasu na drodze synodalnej w Niemczech”
11.30 - 12.00 ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (Białystok), „Synod w Kościele katolickim w Polsce”
12.00 - 12.30 dyskusja
12.30 - 13.00 Prezes TTD: podsumowanie sympozjum

TOWARZYSTWO TEOLOGÓW DOGMATYKÓW http://dogmatyka.pl/
skupia środowisko polskich teologów katolickich specjalizujących się w dogmatyce

 ASP8501obrot cut ramka 800

Zapraszamy na Konferencję w Akademii Katolickiej w Warszawie - Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-542 Warszawa

pt.

"Matka Boża Łaskawa w Warszawie - Złoty Jubileusz Koronacji Obrazu"
poniedziałek, 9 października 2023, godz. 11-14.00, Aula Wielka, wstęp wolny

Program Konferencji


11.00 - Powitanie - o. Sekretarz AKW Collegium Bobolanum Robert Wawer SJ
11.05 - Wprowadzenie - o. Rektor Sanktuarium MB Łaskawej w Warszawie Wiesław Kulisz SJ
11.10-11.35 - bp dr hab. prof. UW Michał Janocha, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego: Przekaz teologiczny obrazu i jego koronacji
11.35-12.00 - ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII: Przejawy czci maryjnej w świetle nowego Obrzędu koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny

12.00-12.20 przerwa kawowa

12.20-12.45 - dr Edgar Sukiennik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego: Ojcowie Pijarzy a kult MB Łaskawej
12.45-13.10 - o. dr Aleksander Jacyniak SJ: Związki św. Andrzeja Boboli z Matką Bożą Łaskawą
13.10-13.35 - mgr Beata Mackiewicz, Instytut Prymasa Wyszyńskiego: Związki Prymasa Wyszyńskiego z Matką Bożą Łaskawą
13.35-14.00 - Dyskusja panelowa z prelegentami - dyskusję i konferencję poprowadzi o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ, AKW Collegium Bobolanum

20231009Plakat

Konferencja będzie transmitowana na żywo na platformie Zoom: Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Zaproszenie do obejrzenia transmisji na platformie Zoom - Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum - Konferencja pt. Złoty Jubileusz Koronacji Obrazu MB Łaskawej
Czas: 9 paź 2023 11:00 Warszawa

Dołącz Zoom Spotkanie: https://us02web.zoom.us/j/83249635849?pwd=U3FyL1A0WHNQN1VtQk05VEI5dEtLQT09

Identyfikator spotkania: 832 4963 5849 Kod dostępu: 416104

 

Konferencja będzie nagrywana i umieszczona w internecie na kanale Youtube https://www.youtube.com/@AKW-Bobolanum/videos

 

W ramach przygotowań do konferencji polecamy studium następujących dokumentów:

- Historia Sanktuarium i Obrazu Matki Bożej Łaskawej

- Muzeum Niepodległości Matka Boska Łaskawa z kościoła oo. Jezuitów w Warszawie, 11.08.2023

Dzieje.pl - Kult Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, sięga 1652 r., 13.05.2023

Stacja7.pl - “Biada Stolicy samotnej!”. Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy, 14.05.2022

- 40 rocznica koronacji (homilia ks. kard. Nycza), 6.10.2013

Jezuici.pl - Pierwszy koronowany obraz u Jezuitów, 19.05.2013

Krzysztof Staniek - Polski kult Maryi jako Królowej w świetle kazań koronacyjnych II połowy XX wieku, 2004

„BIADA STOLICY SAMEJ” UROCZYSTOŚĆ KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ, PATRONKI STOLICY [Warszawa, Bazylika Archikatedralna św. Jana, 7 października 1973]

biblia-swieci.pl - Matka Boża Łaskawa Patronka Warszawy

2 sierpnia 1944 r. żołnierze niemieccy SS dokonali okrutnego mordu w piwnicy domu zakonnego jezuitów na Mokotowie w Warszawie, ul. Rakowiecka 61.

Zapraszamy dziś na godz. 16.45, by wspólnie złożyć w krypcie - miejscu męczeństwa kwiaty, a następnie w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli odprawić Mszę Św. o godz. 17.00.

20230802F2gcjbEW8AArhE

20230802F2gcjCHX0AAkXdI

 20230802F2gcipuXsAYEw8b

Więcej informacji o tym, co wydarzyło się 79 lat temu, w drugim dniu Powstania Warszawskiego na stronie Wikipedii.