Program Sympozjum

I. 10.00 - 10.30 - Otwarcie obrad (Aula Wielka)

Wystąpienie JM Rektora PWTW Collegium Bobolanum ks. prof. PWTW dr. hab. Zbigniewa Kubackiego SJ

Wystąpienie koordynatora naukowego

dr. hab. Włodzimierza Fehlera

Informacja o PWTW Collegium Bobolanum

II. 10.30 - 11.15 - Obrady plenarne - Część I (Aula Wielka)

Prowadzący - Katarzyna Dyrcz, Patryk Bogusz, Damian Jarnicki

Jowita Sosnowska - PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie

Historyczny wymiar polskich migracji na przestrzeni stuleci

Yevgen Prykhodko - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Uchodźcy z Bliskiego Wschodu jako cel działań przestępców

Patryk Lewandowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wpływ imigrantów na małe społeczności lokalne na przykładzie gminy Kazimierz Biskupi

Mateusz Kofin - Akademia Ignatianum w Krakowie

Freund - Feind, hostis -  inimicus? - rozważania nad teologią polityczną Carla Schmitta w kontekście kryzysu imigracyjnego

III. 11.15 - 11.30 Przerwa na kawę (sala C)

IV. 10.30 - 11.15 - Obrady plenarne - Część II (Aula Wielka)

Bartosz Rachuba - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

„Żółte niebezpieczeństwo” - wybrane aspekty chińskiej emigracji  do USA

Dorota Gawłowska - Uniwersytet Warszawski

Uchodźstwo wewnętrzne – przemilczany kryzys współczesnego świata. Problem ochrony prawnej przesiedlonych i implikacje dla systemów bezpieczeństwa

Marcin Wojtasik - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Wpływ migracji zarobkowej na więzi rodzinne

Damian Jarnicki - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Współczesny kryzys migracyjny - perspektywa, narracja i rola Kremla

Dyskusja

V. 12.45 - 13.10 - Przerwa na lunch (sala C)

VI. 13.10 - 15.25 - Obrady w panelach

Panel A (Aula Wielka)

Prowadzący - Sebastian Ługowski - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Damian Dutkiewicz - Uniwersytet Szczeciński

Koncepcje ochrony granic przed migracjami ludności we współczesnym świecie

Anna Karpisiewicz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

Ukraińscy imigranci w Polsce drugiej dekady XXI wieku

Bartosz Adamczewski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

Imigranci w Polsce. Wybrane aspekty

Przemysław Mazurczak - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Problem imigracji w optyce i programie politycznym partii Korwin a bezpieczeństwo społeczne        

Patryk Lewandowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Finansowe przyczyny emigracji Polaków

Maja Donchór - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Adaptacja migrantów - problemy przystosowania

Viktor Mozgin - Akademia Ignatianum w Krakowie

Medialny aspekt kryzysu migracyjnego w kontekście wojny na wschodzie Ukrainy

Sebastian Ługowski - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo zdrowotne współczesnych migrantów zarobkowych

Dyskusja

Panel B (sala B)

Prowadzący - Paweł Nowak - Uniwersytet Warszawski

Przemysław Mączewski - Uniwersytet Warszawski

Political and economical aspects of migration between Poland and Germany

Paweł Nowak, Magdalena Ziółek - Uniwersytet Warszawski,

Assimilation and adaptation of immigrants in diverse countries: Australia, France and Great Britain

Jan Kowalczyk - Uniwersytet Warszawski

Polish legislation regarding protection of refugees within the territory of the Republic of Poland

Bradley Shelton, Jacob Sears - Uniwersytet Warszawski

The security role of EU external border states

Kamil Lewicki- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

History of the United States as an example of solutions to the problems of emigration

Ewelina Wójcik - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Problems Poles emigrating to the UK

Vitalii Nepokrytyi - Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Contemporary problems of integration of immigrants

Dyskusja

Panel C (sala A)

Prowadzący - Marcin Marszałek - Politechnika Rzeszowska

Marcin Marszałek - Politechnika Rzeszowska

Migracje jako zjawisko stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Anna Piskorz - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Turecka polityka migracyjna wobec uchodźców z Syrii

Małgorzata Sasim, Paweł Pudzianowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Terroryzm islamski w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie

Daria Górska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

Zagrożenia migracją w wybranych krajach UE

Natalia Szczechowicz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Fala imigrantów - dramat dla współczesnej Europy

Edyta Adamska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

Polska emigracja w Wielkiej Brytanii – trudne wybory i konieczności

Paweł Bociek - Politechnika Rzeszowska

Wpływ polityki migracyjnej na bezpieczeństwo państwa na przykładzie Francji

Joanna Wachnicka Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

Stosunek Polaków do kwestii przyjmowania migrantów

Dyskusja

Panel D (sala E)

Prowadzący - Patryk Bogusz - PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie

Mariola Krempa - Politechnika Rzeszowska

Prawa człowieka a prawa uchodźców w polityce migracyjnej Polski

Marta Pachowicz - Akademia Ignatianum w Krakowie

Wpływ migracji na rynek pracy państw europejskich

Tomasz Rył - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

5 powodów dla których Polska nie powinna przyjmować muzułmańskich imigrantów

Bogusz Patryk – PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie

Islamska presja migracyjna a bezpieczeństwo cywilizacji europejskiej XXI w

Julia Fortuńska - Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

Austria wobec problemu migrantów

Anna Ratajczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Oblicza emigracji zarobkowej

Ruslan Delikatnyi - Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

Polacy wobec imigrantów z Ukrainy

Milena Osiak - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa -przypadek Polski

Dyskusja

Panel E (sala F)

Prowadząca - Agnieszka Prokuska - Politechnika Rzeszowska

Michał Kaleta - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu

Migracyjne wybory Polaków a historyczny chichot historii

Wójcik Urszula - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polityka azylowa w Unii Europejskiej

Tomasz Smółka - Akademia Ignatianum w Krakowie

Status uchodźcy w prawie polskim

Agnieszka Prokuska - Politechnika Rzeszowska

Znaczenie uchodźców dla strefy Schengen na przykładzie Polski

Agata Pejś, Paulina Turek - Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

Wpływ migracji na rynek pracy państw europejskich

Anna Wojciechowska - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Bariery kulturowe i językowe przed jakimi stoją migranci

Marta Wojewoda - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Zagrożenia migracyjne na przykładzie Niemiec

Dorota Garbacz - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Proces adaptacji dziecka innej narodowości w polskiej szkole

Dyskusja

VII. 15.30-16.00

Zakończenie i podsumowanie Sympozjum (sala C)