Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.

Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.

Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,

Z tobą wiecznie krolowali. Amen.

Najstarsza kolęda w języku polskim z ok. 1424 r., tłum. i adaptacja z j. czeskiego o. Jan Szczekna OCist

 Christmas2021

Scena bożonarodzeniowa, manuskrypt XV w.

 

Narodzenie Jezusa było niepozorne. Świat był zajęty innymi sprawami.
Dopiero życie, śmierć i Jego zmartwychwstanie dopełniło to,
co zaczęło się wraz z narodzinami i przemieniło świat.
Życzymy, aby Jezus nadal przemieniał życie nas wszystkich,
aby i w naszym życiu rodziły się i zaczynały dzieła,
które przemienią innych zgodnie z wolą Bożą.
Błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku!