9 października 2017 r. (poniedziałek) w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest to największe zjednoczone ciało uczelni teologicznych, seminariów duchownych i instytutów teologicznych z wielu miast Polski. Trzon stanowią Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum, a Wielkim Kanclerzem jest Arcybiskup Metropolita Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. Uczelnia ma prawa papieskie do kształcenia teologów według wymagań Kościoła i ma uprawnienia państwowe do prowadzenia studiów wyższych zgodnie z ustawowymi wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego też na uroczystości było obecnych jeszcze 6 biskupów, rektorzy i przedstawiciele władz uczelni świeckich, kościelnych, zakonów, zgromadzeń, instytutów.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. którą koncelebrowało 7 biskupów i ok. 80 księży profesorów, przełożonych i zaangażowanych w formację teologiczną (w tym nasi jezuici wykładowcy, o. Prowincjał Tomasz Ortmann SJ, o. Rektor Kolegium Robert Bujak SJ, o. Proboszcz z Sanktuarium św. Andrzeja Boboli Waldemar Borzyszkowski SJ). Mszy św. o 16.00 przewodniczył i homilię wygłosił Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz. W homilii ks. kardynał wyraził nadzieję: „Obyście mieli dużo pytających o sprawy najważniejsze. Także wtedy, kiedy te pytania wcale nie są proste do odpowiedzi, bo one także zmuszają profesora, aby razem z pytającym szukał rozwiązania, szukał prawdy, szedł po drogach Prawdy”. Odnosząc się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie kard. Nycz uwrażliwił zgromadzonych na to, czego chce nas nauczyć Chrystus posyłając słowami „Idź i ty czyń podobnie”?. Wielki Kanclerz zachęcił do realizowania tego wezwania: „Trzeba kształtować umiejętności aby wiedza mogła być wykorzystana i trzeba kształtować postawy, żeby człowiek chciał, według tego czego uczy i czego się nauczył, żyć i potwierdzać swoje przekonania i wiedzę świadectwem swojego życia... Uczelnia musi być takim światłem, taką lampą do której każdy może przyjść, podejść i swoje własne sprawy i problemy oświetlić, tak żeby był pewny że jest na dobrej drodze”. Oprawę muzyczną mszy św., a następnie ceremonii inauguracji zapewnił chór studentów Instytutu Szkolenia Organistów pod dyrekcją p. dra Witolda Błaszczyka. Przy organach zasiadła p. Agnieszka Rybak, profesor Instytutu.

Po mszy św. i krótkiej przerwie, o 17.30 po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia zgromadzonych przywitał ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW – Collegium Joanneum. Ks. Rektor Pawlina skupił się na wpływie technologii na relacje międzyludzkie: „Mamy więcej środków komunikacji, a coraz mniej rzeczywistych relacji... Człowiek rodzi się we wspólnocie, uczy się we wspólnocie i dla wspólnoty. To znaczy, że tworzą go relacje i on sam tworzy relacje. Bez tego nawet najgłębszy geniusz pozostaje głęboko nieszczęśliwy”. Zauważył, że technologiie wpływają również na poszukiwania akademickie: „Co zrobić aby nie zagubić mądrości którą przekazuje się z serca do serca? ... Aby Google nie zastąpiły myślenia?... Mamy jedno prawdziwe życie do przeżycia. Odwagi. Zaczynajmy, ale prawdziwy rok akademicki”. Następnie ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum zaprezentował działalność naukowo-dydaktyczną Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów - studenci złożyli przysięgę i otrzymali indeksy. Inauguracę uświetnił wykład ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymiko zatytułowany „Cóż po Teologii w domu Akademii?”.

Następnie odśpiewano radosne Gaudeamus igitur i głos zabrał Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który zaznaczył, że obecność na inauguracji na tej uczelni jest dla niego bardzo ważna, na uczelni której misją jest "fides et ratio". Min. Gowin wyraził nadzieję, że studia będą dla studentów wymagające, i w ten sposób będą dla nich drogą wzrostu. Na zakończenie ceremonii Inauguracji ks. Kardynał pobłogosławił zebranych, po czym uczestnicy ceremonii udali się na kolację.

Zdjęcia ze Mszy św. fot. Mirosław Wiśniewski

Zdjęcia ze Mszy i Inauguracji fot. Wojciech ŁączyńskiZdjęcia ze Mszy i Inauguracji fot. Wojciech Łączyński

Homilia ks. Kardynała Kazimierza Nycza 

Zdjęcia z Inauguracji fot. Mirosław Wiśniewski

Wprowadzenie do ceremonii inauguracji ks. Rektor Krzysztof Pawlina

Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika wygłosił wykład zatytułowany. „Cóż po Teologii w domu Akademii?

Przemówienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina


Rozpoczyna się nowy rok studiów! POCZĄTEK I SEMESTRU jest 2 października w poniedziałek. Jest to pierwszy dzień wykładów na studiach stacjonarnych i na Jezuickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku7 października w sobotę jest pierwszy dzień wykładów na studiach niestacjonarnych teologii roczniki 1-4, Podyplopowego Studium Duchowości i Podyplomowego Studium Etyki dla Nauczycieli.

9 października w poniedziałek o godz. 16.00 jest UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO PWTW (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum) w Kościele Seminaryjnym na ul. Krakowskie Przedmieście 52/54.

Program Inauguracji
- godz. 16.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią J. E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
- godz. 17.30 Uroczysta inauguracja
  Gaude Mater Polonia
  Przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  Przemówienie ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  Immatrykulacja studentów
  Przemówienie przedstawiciela studentów
  Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika pt. „Cóż po Teologii w domu Akademii?”
  Słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  Zakończenie
  Kolacja