20191106Frejuszobronas

Z radością informujemy, że nasz wykładowca i pracownik naukowy dr Kamilla Frejusz obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Praca doktorska była napisana na temat: "Wychowanie jako «dialog i spotkanie» w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne". Promotorem był ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW, a recenzentami prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi (Uniwersytet Łódzki) i dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wniosek o wyróżnienie pracy oraz o nadanie dr Kamilli Frejusz stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika przyjęty został jednogłośnie. Pani Kamilla Frejusz jest już doktorem nauk teologicznych, a teraz stała się również doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Warto jeszcze nadmienić, że p. Kamilla jest wychowankiem naszej Uczelni. Gratulujemy i życzymy dobrej pracy naukowej!