20220524 Konf Resoc Plakat

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:

WIELOWYMIAROWOŚĆ EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA - NOWOCZESNE METODY RESOCJALIZACJI
(Multidimensionality of the Human Existence - Modern Method of Rehabilitation)

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2022 roku o godz. 10.00  w Hotelu LOGOS w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Obrady będą realizowane w TRYBIE HYBRYDOWYM

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych kwestią resocjalizacji – zarówno do praktyków, jak i naukowców tworzących teorie oraz opracowujących metody niezbędne w tej dziedzinie nauki,  a także do osób zajmujących się  szeroko pojętą problematyką resocjalizacyjną, społeczną i pedagogiczną. Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane zostaną wokół ośmiu obszarów tematycznych:

  1. Wieloaspektowość problematyki społecznej;
  2. Niedostosowanie społeczne – praktyka wychowawczo-edukacyjna i terapeutyczna;
  3. Zagrożenia i patologie współczesnej młodzieży a profilaktyka;
  4. Resocjalizacja w ujęciu historycznym;
  5. Doskonalenie i rozwój zawodowy pedagogów resocjalizacyjnych;
  6. Osoby z niepełnosprawnościami w procesie resocjalizacji;
  7. Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej;
  8. Innowacje w resocjalizacji.

Mamy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy stanowić będą nie tylko źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem i percepcją interdyscyplinarnych wyzwań pedagogicznych we współczesnym świecie.

RADA NAUKOWA: 

prof. dr hab. Marek Konopczyński – Przewodniczący,  Uniwersytet w Białymstoku, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski  prof. dr hab. Małgorzata  Sekułowicz, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Olga Hyżna, Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie, Ukraina prof. dr hab. Cristina Allemann-Ghionda,  Uniwersytet Koloński, Niemcy prof. dr hab. Mirosław Minkina, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Romuald Brazis, Rektor Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, Litwa prof. .dr hab. Michael D. Kennedy, Uniwersytet Browna w Providence, USA ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. APS dr hab. Irena Pospiszyl, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  prof. KUL dr hab. Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie insp. dr hab. Iwona Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prof. SWWS dr hab. Krzysztof Wojcieszek, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu prof. UŚ dr hab. Maciej Bernasiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. UW dr hab. Adam Fijałkowski, Uniwersytet Warszawski prof. AKW ks. dr hab. Piotr Aszyk, Akademia Katolicka w Warszawie-Collegium Bobolanum prof. KUL ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. UO dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz, Uniwersytet Opolski dr hab. Piotr Magier, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dr Stanislava Hoferková, Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Beata Mydłowska – Przewodnicząca, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie dr Marlena Katarzyna Gerung – Sekretarz, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie dr hab. Dorota Chudy-Hyski, Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Katarzyna Nawrocka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie dr Agata Hilarowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr Maria Januszewska-Warych, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie ks. dr inż.  Robert Wawer, Akademia Katolicka w Warszawie-Collegium Bobolanum ks. dr Marek Jeziorański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II płk Włodzimierz Jacek Głuch, Centralny Zarząd Służby Więziennej mgr Andrzej Bieżuński, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie mgr Beata Wolna, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Marek Konopczyński, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Beata Mydłowska 

 Link do strony Głównego Organizatora Konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE - Komunikat nr 1.
1. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2022 r. w trybie hybrydowym tj.: stacjonarnie w salach konferencyjnych Hotelu LOGOS w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 oraz w trybie online za pośrednictwem platformy Team’s.
2. Jednocześnie informujemy, że Konferencja będzie miała zasięg zarówno ogólnopolski, jak i międzynarodowy.
3. Ze względu na dofinansowanie konferencji opłata konferencyjna będzie wynosić 450 zł.
4. Koszt udziału w konferencji wynosi 450 zł i obejmuje: obiad i uroczystą kolację w dniu 24.05; śniadanie i obiad w dniu 25.05; materiały konferencyjne oraz publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym.
5. Noclegi są zarezerwowane w Hotelu Logos; koszt noclegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
6. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa (stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia) i przesłanie jej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 kwietnia 2022 roku oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 zł na rachunek bankowy Banku ING nr 73 1050 1025 1000 0090 8072 3324. W tytule opłaty proszę wpisać: nazwisko i imię oraz dopisać: opłata konferencyjna: „Wielowymiarowość egzystencji człowieka - nowoczesne metody resocjalizacji”.
7. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o przesłanie tematu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 marca 2022 roku.
8. Uczestnicy będą mogli po pozytywnych recenzjach opublikować swój referat/wystąpienie w monografii naukowej oraz w punktowanych czasopismach, Przegląd Policyjny (70 pkt) i innych (co najmniej 40punktowych), np. Kwartalik Pedagogiczny.
9. W razie pytań można kontaktować się z Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Marleną Katarzyną Gerung, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
10. Szczegółowy program Konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne  przekażemy w Komunikacie nr 2.