20220521 Bolewski sesja s

Gorąco zapraszamy! Wstęp wolny!

Sympozjum naukowe w 10. rocznicę śmierci o. prof. dr. hab. Jacka Bolewskiego SJ
Chrześcijaństwo opty-mistyczne ojca Jacka Bolewskiego SJ
21 maja 2022

9.00 - Msza św. w intencji o. Jacka Bolewskiego SJ w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (przewodniczy Ojciec Prowincjał Zbigniew Leczkowski SJ, delegat Wielkiego Wicekanclerza AKW)
10.00-12.00 Sympozjum w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum

Program sympozjum
prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ - Jacek Bolewski SJ - jezuita i teolog
dr hab. Wacław Królikowski SJ: Inspiracje ingacjańskie teologii Jacka Bolewskiego SJ
prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ: Wybrane aspekty mariologii Jacka Bolewskiego SJ
prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ: Teologiczna myśl Jacka Bolewskiego na temat rzeczy ostatnich

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie, ul. Rakowiecka 61

Wspomnienie o ojcu Jacku Bolewskim SJ