Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum jako współorganizator zaprasza na:

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową
z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne”
 20220512logo konf

Temat Konferencji: Cyberprzestrzeń i ochrona informacji
 jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne

 Warszawa, 12 maja 2022 r., godz. 9.30-16.00

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa

pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego P. Pawła Solocha

Program Konferencji [pdf]

Materiały Informacyjne [pdf]

Pismo Biura Bezpieczeństwa Narodowego [pdf]

czytaj więcej...

Agenda konferencji

9.00-9.20 Rejestracja uczestników

9.30-9.45 Otwarcie konferencji

                      Wystąpienie dr. hab. prof. uczelni Stanisława Topolewskiego - Przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji

                      Wystąpienie dr. Jana Tarczyńskiego - Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego

Panel I godz. 9.45-11.00

Aula główna

Prowadzenie: dr hab. prof. uczelni Włodzimierz Fehler

9.45-10.00   prof. dr hab. Olga Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kremlowska dezinformacja podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej

10.00-10.15 dr hab. prof. WAT Janusz Świniarski, dr Paweł Kawalerski, Wojskowa Akademia Techniczna, Securitologiczne ujęcie bezpieczeństwa informacyjnego

10.15-10.30 ks. dr inż. Robert Wawer SJ, Akademia Katolicka w Warszawie Colegium Bobolanum, Cyberprzestrzeń – wybrane zagadnienia etyczne

10.30-10.45 płk dr inż. Robert Janczewski, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej, Wielowymiarowość bezpieczeństwa informacji w warunkach walki cybernetycznej

10.45-11.00 mł. insp. dr Maria Hapunik, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Sztuczna inteligencja jako instrument bezpieczeństwa informacyjnego

11.00-11.30   Przerwa na kawę

Panel II godz. 11.30-13.15

Aula główna

Prowadzenie: dr hab. prof. uczelni Henryk Wyrębek

11.30-11.45 dr hab. prof. uczelni Sławomir Zalewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Służby specjalne w cyberprzestrzeni. Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa i obywateli

11.45-12.00 dr hab. prof. uczelni Robert Białoskórski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Dominacja informacyjna na współczesnym polu walki

12.00-12.15 gen. bryg. rez. dr hab. prof. uczelni Tomasz Bąk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – Rzeszowska Szkoła Wyższa, Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa

12.15-12.30 prof. dr hab. Andrzej Żebrowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Globalny konflikt informacyjny – wojna XXI wieku - wybrane aspekty

12.30-12.45 dr Katarzyna Nawrocka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Bezpieczeństwo informacyjne w sferze penitencjarnej

12.45-13.00 dr Artur Gajowniczek, Sekretarz Gminy Łomianki, Zjawisko dezinformacji w przestrzeni cyfrowej jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego

13.00-13.15 dr inż. Andrzej Wyrzykowski, Wójt Gminy Przodkowo, Najważniejsze zadania organów samorządowych w zakresie cyberbezpieczeństwa

13.15-13.45   Lunch

Panel III godz. 13.45-15.45

Aula główna

Prowadzenie: dr hab. prof. uczelni Robert Białoskórski

13.45-14.00 dr hab. prof. UP Tomasz Skrzyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Cyberprzestrzeń a system elektroenergetyczny – szanse i zagrożenia

14.00-14.15 dr hab. prof. KUL Kinga Machowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wpływ jakości informacji umieszczanej w cyberprzestrzeni na wolność  wypowiedzi

14.15-14.30 dr hab. prof. uczelni Henryk Wyrębek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Systemowe uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego

14.30-14.45 ks. dr Jarosław Charchuła SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Cyberprzestrzeń i ochrona informacji w perspektywie badań socjologicznych – najważniejsze wyzwania   

14.45-15.00 dr Robert Zapart, Uniwersytet Rzeszowski, Demokratyczne państwo prawne w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji w cyberprzestrzeni

15.00-15.15 dr Joanna Grubicka, Akademia Pomorska w Słupsku, dr inż. Lucyna Pyzik, Warszawska Uczelnia Medyczna, (Nie)bezpieczeństwo infosfery: chronione wirtualne laboratoria  – wybrane aspekty

15.15-15.30 dr Maciej Tołwiński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Trolling i fake-newsy jako narzędzie walki w konflikcie ukraińskim

15.30-15.45 mgr Piotr Bączek, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Infosfera w Polsce jako przedmiot obcych działań dezinformacyjnych

Panel IV godz. 13.45-15.45

Sala konferencyjna I

Prowadzenie: dr Daria Krzewniak

13.45-14.00 płk dr inż. Robert Kawka, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Aktualne wyzwania w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych w SZRP w odniesieniu do zmian w środowisku bezpieczeństwa Polski

14.00-14.15 dr Agnieszka Warchoł, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ochrona praw i wolności człowieka w dobie Internetu

14.15-14.30 dr Andrzej Skwarski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Dezinformacja jako narzędzie służb specjalnych

14.30-14.45 mgr Wojciech Cendrowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Analiza wdrożenia The Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act (CIRCA) w aspekcie poprawy zachowań związanych ze zgłaszaniem incydentów w Stanach Zjednoczonych

14.45-15.00 dr inż. Tomasz Stefaniuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Fake news jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa na przykładzie epidemii SARS-CoV-2

15.00-15.15 mgr Łukasz Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Krajobraz i trendy zagrożeń związanych z przestępczością w cyberprzestrzeni

15.15-15.30 dr Andrzej Dana, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Cyberprzestępczość – problematyka czasu i miejsca popełnienia przestępstwa

15.30-15.45 mgr Łukasz Adamczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych w świetle umów bilateralnych. Wyzwania

Panel V godz. 13.45-15.45

Sala konferencyjna II

Prowadzenie: dr hab. prof. uczelni Stanisław Topolewski

13.45-14.00 dr hab. prof. UMCS Małgorzata Podolak, dr Marta Wlizło, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Bezpieczeństwo informacji a proces decydowania politycznego

14.00-14.15 dr hab. prof. uczelni Włodzimierz Fehler, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, dr  Marta Miszczak, Wojskowa Akademia Techniczna, Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni

14.15-14.30 dr hab. prof. uczelni Stanisław Topolewski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Ochrona informacji niejawnych w sojuszniczych relacjach Rzeczypospolitej Polskiej

14.30-14.45 dr hab. prof. PRz Marcin Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji jako szczególna kategoria zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego

14.45-15.00 dr hab. prof. uczelni Paweł Szmitkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Ochrona danych osobowych osób z niepełnosprawnościami podczas działań ochronnych i ratunkowych

15.00-15.15 dr Radosław Korneć, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Bezpieczeństwo jednostki w kontekście dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie

15.15-15.30 dr Rafał Wądołowski, Ujawnienie i odpowiedzialność karna za przestępstwo szpiegostwa

15.30-15.45 dr Anna Lasota-Kapczuk, Urząd Miasta st. Warszawa, Sztuczna inteligencja i jej miejsce w systemie ochrony danych osobowych na poziomie samorządowym

Panel VI godz. 13.45-15.45

Sala konferencyjna III

Prowadzenie: dr hab. prof. UMCS Małgorzata Podolak

13.45-14.00 dr Joanna Ważniewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Kultura informacyjna w społeczeństwie informacji i wiedzy

14.00-14.15 dr Grzegorz Wierzbicki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Społeczno-edukacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego – wybrane zagadnienia

14.15-14.30 mgr Ilona Rytel-Baniak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Problem bezpieczeństwa informacyjnego wybranych państw europejskich w czasie stanów nadzwyczajnych

14.30-14.45 dr Paweł Stawarz, „Studia Wschodnioeuropejskie”, Relacje Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego a bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

14.45-15.00 dr Agnieszka Araucz-Boruc, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Dezinformacja w mediach społecznościowych a kształtowanie bezpieczeństwa społecznego

15.00-15.15 dr Maryla Fałdowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Pamięć o przeszłości” – wybrane zagadnienia edukacji a dezinformacja

15.15-15.30 dr Daria Krzewniak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wybrane aspekty psychologiczne dezinformacji

15.30-15.45 dr Sylwia Zakrzewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zasady transferowania danych do państw trzecich w oparciu o nowe Standardowe Klauzule Umowne, wydane w ramach Decyzji KE 2021/914

15.45-16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Komitet Naukowy konferencji:

 • dr hab. prof. uczelni Stanisław Topolewski – Przewodniczący
 • dr hab. prof. uczelni Włodzimierz Fehler – Wiceprzewodniczący
 • dr hab. Bogusław Jagusiak
 • dr hab. Olga Wasiuta
 • dr hab. Andrzej Żebrowski
 • dr hab. prof. AKW Piotr Aszyk SJ
 • bryg. rez. dr hab. prof. uczelni Tomasz Bąk
 • dr hab. prof. uczelni Robert Białoskórski
 • dr hab. prof. uczelni Marcin Jurgilewicz
 • dr hab. prof. uczelni Malina Kaszuba
 • dr hab. prof. uczelni Mariusz Kubiak
 • dr hab. prof. KUL Kinga Machowicz
 • kmdr dr hab. prof. uczelni Bartłomiej Pączek
 • dr hab. prof. UMCS Małgorzata Podolak
 • dr hab. prof. UP Tomasz Skrzyński
 • dr hab. prof. WAT Janusz Świniarski
 • dr hab. prof. uczelni Jarosław Teska
 • dr hab. Piotr Wawrzyk
 • dr hab. prof. uczelni Henryk Wyrębek
 • dr hab. prof. uczelni Sławomir Zalewski
 • płk dr inż. Robert Janczewski
 • mł. insp. dr Maria Hapunik
 • dr Paweł Kawalerski
 • dr Marta Miszczak
 • dr Beata Mydłowska
 • dr Katarzyna Nawrocka
 • dr inż. Robert Wawer SJ
 • dr Marta Wlizło

 

Komitet Organizacyjny konferencji:

 • dr hab. prof. uczelni Włodzimierz Fehler – Przewodniczący
 • dr hab. prof. uczelni Stanisław Topolewski – Wiceprzewodniczący
 • dr Maryla Fałdowska – Wiceprzewodnicząca
 • dr Daria Krzewniak – Wiceprzewodnicząca
 • dr Andrzej Dana
 • dr Marta Stempień
 • dr Agnieszka Warchoł
 • dr Sylwia Zakrzewska
 • dr Robert Zapart
 • mgr Andrzej Bieżuński
 • mgr Adrianna Dróżdż
 • mgr Łukasz Olszewski
 • mgr Ilona Rytel-Baniak
 • inż. Waldemar Gołuchowski

 

Partnerzy medialni:

 • czasopismo naukowe „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”,
 • czasopismo naukowe „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”,
 • czasopismo naukowe „Security Review”.