20221129 Konf Human Rights s

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu "Prawa człowieka jako fundament demokratycznego państwa prawnego".

Tematem konferencji będzie "Instytucjonalne aspekty ochrony praw człowieka i obywatela".

wtorek 29 listopada 2022 roku, 9.30-15.20

Program Konferencji

Zaproszenie

► Format konferencji jest mieszany. Można uczestniczyć lokalnie w AKW Collegium Bobolanum lub zdalnie na platformie Zoom. Język konferencji: polski i angielski.

► Zgłoszenia

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł (w przypadku zgłoszenia tekstu referatu dopublikacji 500 zł) należy przelać na konto: Alior Bank 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005 do dnia 15.11.2022 r. z dopiskiem „III Międzynarodowa Konferencja". Z opłaty zwolnieni są goście zagraniczni, przedstawiciele sieci uczelni jezuickich oraz doktoranci. O zwolnienie z opłat w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się również inne osoby kierując stosowne wnioski do komitetu organizacyjnego konferencji.

► Poprzednie konferencje:

2020.11.25 - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa on-line z cyklu "Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego" na temat: "Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela"

2019.03.05 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka jako podstawa demokratycznego państwa prawnego" w 70 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r.

Działalność Instytutu Nauk Społecznych Collegium Bobolanum