KONFERENCJA NAUKOWA TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

I AKADEMII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE – COLLEGIUM BOBOLANUM

JAK BYĆ KOŚCIOŁEM SYNODALNYM?

11-12 IX 2023 - Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin-Jeziorna, ul. Leśna 15/17
13 IX 2023 - Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, Aula Wielka

PONIEDZIAŁEK (11 września)
17.00 Msza Święta dla chętnych, kaplica Domu Rekolekcyjnego
19.00 walne zgromadzenie TTD:
- Nadanie godności członka honorowego TTD ks. prof. dr hab. Jerzemu Szymikowi
- wybory nowego Zarządu TTD

WTOREK (12 września)
8.00 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Domu Rekolekcyjnego; główny celebrans: Prezes TTD; homilia: ks. prof. dr hab. J. Szymik
Modlitwa za zmarłych członków TTD
I sesja: prowadzenie ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (Lublin)
9.45 - 10.15 ks. dr Przemysław Sawa (UŚ, Katowice), „Synodalność Kościoła w ujęciu papieża Franciszka”
10.15 - 10.45 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL (Lublin), „Dzieje Apostolskie jako obraz Kościoła synodalnego”
10.45 - 11.15 Dyskusja
11.15 - 11.45 przerwa kawowa
11.45 - 12.15 ks. dr hab. Artur Kacprzak, (UKSW, Warszawa) „Synodalność w teologii Soboru Watykańskiego II”
12.15 - 12.45 o. dr Tomasz Samulnik OP, (Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie), „Synodalność Kościoła w jęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”
12.45 - 13.15 dyskusja
BLOK REKREACYJNO-INTEGRACYJNY
15.30 - 17.30 Zwiedzanie sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

ŚRODA (13 września)
8.00 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Collegium Bobolanum, w Warszawie, ul. Rakowiecka 61; przewodniczy ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina - rektor AKW
II sesja: prowadzenie o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ (AKW, Warszawa) Aula Collegium Bobolanum w Warszawie
9.00 - 9.30 ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Radom), „Św. Augustyn i synody Afryki Północnej przełomu IV i V wieku”
9.30 - 10.00 o. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW (Warszawa), „Synodalność w Kościołach wschodnich”
10.00 - 10.30 dyskusja
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 11.30 ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ (Katowice), „Rozumienie znaków czasu na drodze synodalnej w Niemczech”
11.30 - 12.00 ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (Białystok), „Synod w Kościele katolickim w Polsce”
12.00 - 12.30 dyskusja
12.30 - 13.00 Prezes TTD: podsumowanie sympozjum

TOWARZYSTWO TEOLOGÓW DOGMATYKÓW http://dogmatyka.pl/
skupia środowisko polskich teologów katolickich specjalizujących się w dogmatyce