mein son logo on white s

16 listopada 2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych nr rej. SONB/SP/514994/2021 pt. „Konserwacja zagrożonej części unikatowego zbioru muzyki polskiej w celu zachowania i udostępnienia” udało się w przewidzianym terminie doprowadzić do końca uratowanie zagrożonej części muzykaliów świętolipskich! O rozpoczęciu tego programu informowaliśmy na stronie: https://akw.edu.pl/aktualnosci/702-700-514994-1. Uratowano w sumie 94 pozycje muzyczne i przygotowano wskazania dobrych praktyk do przechowywania i obchodzenia się z tego typu zbiorami. Rezultaty konserwacji wraz ze wskazaniami konserwatorskimi znalazły się w dokumencie pt. Raport z przeprowadzenia prac konserwacji i restauracji rękopisów notacji muzycznych z Sanktuarium w Świętej Lipce ze zbiorów Biblioteki Bobolanum przy Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie opracowany przez obie konserwatorki: Magdalena Szymańska i Monika Dzik, 2023. Została również przygotowana prezentacja, która w przystępny sposób pokazuje cały proces konserwacji: PREZENTACJA. Od kilku miesięcy trwa też już skanowanie uratowanych materiałów. Ostatnia partia materiałów zostanie zeskanowana w przeciągu miesiąca, a całość materiałów zostanie przekazana do biblioteki cyfrowej Biblioteki Narodowej https://polona.pl/.

20231023162534s

Ostatnie dni prac konserwatorskich. Na zdjęciu od lewej p. Monika Dzik i Magdalena Szymańska w pracowni konserwcyjej Biblioteki Bobolanum.

 20231115123157s

Od lewej: p. Magdalena Szymańska (konserwatorka), o. Jerzy Seremak SJ (dyrektor Biblioteki Bobolanum), p. Monika Dzik (konserwatorka), a obok w specjalnych kartonach uratowane muzykalia.

plakat budzet panstwa 420x297 naszplakat