mein son logo on white s

19 grudnia 2023 r.

Informujemy o zakończeniu programu ratowania muzykaliów z klasztoru jezuitów w Świętej Lipce w ramach programu dofinansowania ze środków budżetu państwa ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pt. "Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych" nr rej. SONB/SP/514994/2021 pt. „Konserwacja zagrożonej części unikatowego zbioru muzyki polskiej w celu zachowania i udostępnienia” (umowa z dn. 19.01.2022). Program był kontynuacją wcześniejszego programu zrealizowanego w ramach programu ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych" nr rej. SONB/SN/468945/2020 pt. „Unikatowe zbiory muzyki polskiej w Bibliotece Collegium Bobolanum – utrzymanie i udostępnienie” (umowa z dn. 30.06.2020). W wyniku realizacji pierwszego projektu okazało się, że pewna część zbiorów uległa takiej degradacji, że ich zeskanowanie okazało się niemożliwe bez zniszczenia lub znacznego uszkodzenia dokumentu. Dlatego też powstał drugi projekt, aby zagrożoną część zbioru poddać najpierw profesjonalnej konserwacji i również udostępnić w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej https://polona.pl/. O rozpoczęciu tego programu informowaliśmy na stronie: https://akw.edu.pl/aktualnosci/702-700-514994-1. Po uruchomieniu profesjonalnej pracowni konserwatorskiej wszystkie zagrożone obiekty zostały poddane gruntownej konserwacji o czym informowaliśmy na stronie: https://akw.edu.pl/aktualnosci/700-514994-2. Uratowano w sumie 94 pozycje muzyczne i przygotowano wskazania dobrych praktyk do przechowywania i obchodzenia się z tego typu zbiorami. Rezultaty konserwacji wraz ze wskazaniami konserwatorskimi znalazły się w dokumencie pt. Raport z przeprowadzenia prac konserwacji i restauracji rękopisów notacji muzycznych z Sanktuarium w Świętej Lipce ze zbiorów Biblioteki Bobolanum przy Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie opracowany przez obie konserwatorki: Magdalena Szymańska i Monika Dzik, 2023. Została również przygotowana prezentacja, która w przystępny sposób pokazuje cały proces konserwacji: PREZENTACJA. 

Zabezpieczone, zakonserwowane i zeskanowane materiały zostały przekazane do Biblioteki Narodowej i są teraz dostępne na stronie biblioteki cyfrowej Polona: Konserwacja i udostępnienie zagrożonej części zbioru muzyki ze Św... | Polona

Polona zbior3

 

Wszystkie trzy zbiory, które są rezultatem obu programów znajdują się na stronie: Polona

Polona 3zbioryBobolanum

Zeskanowane druki i rękopisy muzyczne ze zbioru świętolipskiego znajdujące się w Bibliotece Bobolanum są również skatalogowane w Międzynarodowym Katalogu Źródeł Muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales) (Répertoire International des Sources Musicales), dzięki czemu to unikalne dziedzictwo muzyczne jest obecnie dostępne na cały świat!

Kosztorys projektu zakładał wydatek 294 865 zł, z czego MEiN dofinansowało 248 914 zł.

plakat budzet panstwa 420x297 naszplakat