20240516Tytul

Informacje niejawne i prawnie chronione

w systemie bezpieczeństwa informacyjnego

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne”

Warszawa, 16-17 maja 2024 r.

pod patronatem honorowym Pana Jacka SIEWIERY Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Program

Panel Posterowy

Strona główna Konferencji

Nagrania na YouTube z Konferencji

 

Współorganizatorzy:

20240516Organizatorzy

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka II”, moduł: „Wsparcie konferencji naukowych”, na podstawie umowy nr KONF/SP/0182/2023/01 z dnia 29.06.2023 (ID wniosku: 4dc77ed1782645db8f44b8aba4e72146; nr rejestracyjny: KONF/SP/0182/2023/01).