2018.07.02kardNyczKubacki

Z radością dzielimy się wiadomością, że 28 czerwca 2018 r. Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie J.E. ks. kard. Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski nadał ks. dr. hab. Zbigniewowi Kubackiemu SJ tytuł naukowy PROFESORA NAUK TEOLOGICZNYCH.

Po wcześniejszym otrzymaniu nihil obstat Kongregacji Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, zachowując przepisy Rzeczypospolitej Polskiej i wymagania kościelne Jego Eminencja wręczył akt nadania tytułu profesora zwyczajnego 30 czerwca 2018 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie w obecności o. Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ (Delegat Wielkiego Wicekanclerza PWTW), o. Rektora Kolegium Jezuitów o. Roberta Bujaka SJ i o. Kustosza Sanktuarium Waldemara Borzyszkowskiego SJ.

Gratulujemy naszemu o. Rektorowi PWTW Collegium Bobolanum ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Kubackiemu SJ tak istotnego docenienia dotychczasowej pracy naukowej i życzymy dalszych owoców na polu naukowym, dydaktycznym i duszpasterskim AMDG!

2018.07.02Kubacki

2018.06.07Bialystok

7 czerwca 2018 r. w czwartek rozpocznie się o godz. 17.00 konferencja naukowa w auli Politechniki Białostockiej "Człowiek a sztuczna inteligencja". Pierwszy wykład wprowadzający pt. "Sztuczna inteligencja - produkt czy podmiot?" wygłosi nasz wykładowca ks. dr Robert Wawer SJ. Na konfernecji pracownicy Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Medycznej, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego podejmą refleksję interdyscyplinarną na temat sztucznej inteligencji, prognozując kierunki jej rozwoju i wskazując na ewentualne zagrożenia etyczne.

2018.06.04JUTW

4 czerwca w ogrodzie jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego dla uczęszczających na Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW). Było to zarazem zakończenie pierwszego trzyletniego cyklu wykładów 2015-2018.

Program obejmował następujące obszary:
- Myśl chrześcijańska - wykłady z dziedziny duchowości, Biblii, etyki i doktryny chrześcijańskiej.
- Zdrowie - wykłady specjalistyczne nauk medycznych o zdrowiu psychicznym i fizycznym.
- Polska i świat - wykłady z politologii i socjologii dotyczące współczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie.
- Zajęcia fakultatywne - teatr, filharmonia, pielgrzymki, zajęcia kulturowo-religijne.

Kierownik studiów JUTW, ks. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ rozdał Dyplomy ukończenia. Nie oznacza to jednak, że uczęszczający muszą odejść. Rozpoczyna się nowy cykl trzyletni z nowymi wykładami. Tematyka wykładów nie będzie ta sama co w I cyklu, co oznacza że można dalej kontynuować studia. Praktycznie tylko kilka osób nie zadeklarowało się na kolejny cykl, co oznacza, że ta forma edukacji sprawdziła się na naszej uczelni. Przyjmujemy też osoby nowe. Zapisy w sekretariacie. Pierwsze wykłady w nowym cyklu rozpoczną się 1 października 2018 w poniedziałek o godz. 11.00. Zapraszamy!

ZKubWrowp

O. Zbigniew Kubacki SJ wydał w ramach Serii Bobolanum kolejną pozycję naukową - studium: Wprowadzenie do teologii religii, Wydawnictwo Rhetos 2018, 307 stron. Jeden z recenzentów, ks. dr hab. Krystian Kałuża opisuje: "Pierwszy rozdział ... to historyczna panorama ukazująca stosunek Kościoła do kwestii zbawienia niechrześcijan na przestrzeni wieków celem uchwycenia prawdziwego sensu aksjomatu 'poza Kościołem nie ma zbawienia'. W pozostałych trzech rozdziałach Kubacki podejmuje zasadnicze kwestie żywo dyskutowane we współczesnej teologii religii. Dotyczą one: rozumienia jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa (rozdz. II); rozumienia jedyności i powszechności zbawczej Kościoła (rozdz. III); oraz rozumienia zbawczej roli religii niechrześcijańskich w Bożym planie zbawienia (rozdz. IV). Jak w recenzji napisał o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, książka ta w duchu syntezy i klarowności "...jest syntetycznym ujęciem tego, co w poprzednich monografiach przedstawione zostało w sposób dogłębny i analityczny." Gratulujemy!

KSIĄŻKA DO POBRANIA W PDF - BEZPŁATNIE

ZKubWrowt

AndreasBobolaMartyrium

 

W  2020 roku 16 maja obchodzimy 363. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, jezuity, Patrona naszej Uczelni. Jest On też patronem na trudne czasy. Przyszło mu żyć, gdy mieszkańcy Rzeczpospolitej doświadczali różnorakich zagrożeń, ale odważnie niestrudzenie działał dla miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny.

Modlimy się za Jego wstawiennictwem i życzymy wszystkim studentom, pracownikom i wykładowcom naszej Uczelni tej samej odwagi i niestrudzenia w pokonywaniu trudności dzisiaj, w tak zmienionych warunkach studiowania.

Niech dobry Bóg da nam, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, siłę i pracowitość, abyśmy potrafili ten kryzysowy czas przekuć na jeszcze większą chwałę Bożą,ku radości oraz zbudowaniu nas wszystkich!

Z całego serca życzy wspólnota akademicka jezuitów Collegium Bobolanum

 

16 maja 2020 r. w sobotę obchodzimy Uroczystość św. Andrzeja Boboli, który jest patronem naszej uczelni. Zapraszamy na uroczyste obchody wspólnie z Parafią pw. św. Andrzeja Boboli przy Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.

W tym dniu są to również uroczystości odpustowe ku czci św. Andrzeja Boboli SJ, męczennika - Patrona Polski, Warszawy oraz naszej parafii.

O godz. 18.00 jest główna uroczysta Msza odpustowa.

16 maja również przypomina nam o innych bardzo ważnych wydarzeniach:

- 12. rocznica uroczystego ogłoszenia kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie Narodowym Sanktuarium (2008)

- 18. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli Patronem Polski (2002)

- 32. rocznica erygowania Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1988)

- 40. rocznica rekonsekracji kościoła Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (gdzie mieszkał św. Andrzej Bobola) przez kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (1980)

- 63. rocznica ogłoszenia encykliki Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti athletae Christi (1957)

- 82. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli i 80. rocznica przybycia relikwii św. Andrzeja Boboli do Kolegium Jezuitów (1938)

- 102. rocznica odzyskania niepodległości Polski (1918)

- 102. rocznica powrotu jezuitów do Warszawy (1918)

- 346. rocznica wyboru Jana Sobieskiego na króla przez szlachtę podczas sejmu elekcyjnego (1674)

- 363. rocznica męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (1657)

Jest to dzień rektorski i studenci zwolnieni są z zajęć. Zapraszamy wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona o Boże błogosławieństwo na naszej uczelni, wszystkich studentów, wykładowców, pracowników i wszystkie osoby, do których sięga działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum.

15 maja 2018 r. we wtorek o godz. 18.00 w Collegium Bobolanum (Sala B) wykład w języku angielskim prof. Augustinusa Gianto SJ pt. "Narrative sequence in Biblical Hebrew". Prof. Augustinus jest wykładowcą Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Jest uznanym w świecie badaczem starożytnej literatury semickiej, w tym biblijnej. Wykład jest skierowany do osób, które starają się zrozumieć składnię języka hebrajskiego biblijnego. Organizatorem i moderatorem spotkania był nasz wykładowca o. Michał Karnawalski SJ.

Plakat 9 maja 1 s

O. dr Tadeusz Kotlewski SJ weźmie udział w dyskusji panelowej na wykładzie otwartym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Wykład  odbędzie się w środę 9 maja o godzinie 19.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66). Wykład pt. „Zdrowa duchowość a religijność neurotyczna” wygłoszą państwo Monika i Marcin Gajdowie, znani psychoterapeuci i rekolekcjoniści. Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz o. dra Tadeusza Kotlewskiego, jezuity, wykładowcy teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum. Spotkanie poprowadzi s. dr Judyta Pudełko, wykładowca Papieskiego Wydziału. Wstęp wolny - zapraszamy.