Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów i Collegium Bobolanum zapraszają na konferencję jubileuszową

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI W POLSCE:
20 LAT RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZUŁMANÓW

23 września 2017 r. (sobota), godz. 14.00, Aula Collegium Bobolanum
Warszawa, ul. Rakowiecka 61 (wejście od ul. św. Andrzeja Boboli)

Więcej informacji na stronie Rady.

Strona Episkopatu Polski z wyszczególnioną Radą ds. Dialogu Religijnego, w ramach której działa KOMITET DS. DIALOGU Z RELIGIAMI NIECHRZEŚCIJAŃSKIMI (Przewodniczący: bp Henryk CIERESZKO, a nasz Rektor o. Zbigniew KUBACKI SJ jest jej członkiem).

Plan spotkania.

O. dr Marek Blaza SJ głosił homilie podczas obrad Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego od 3 do 13 września 2017 r. w Brzuchowicach pod Lwowem. Głównym tematem tegorocznych obrad było życie liturgiczne i modlitewne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Do zadań kaznodziei Synodu należało głoszenie codziennie kazania podczas Boskiej Liturgii (Eucharystii) oraz przeprowadzenie dnia skupienia dla uczestników Synodu. Wszystko odbywało się po ukraińsku i w rycie bizantyjskim. Na Synod przybyli greckokatoliccy biskupi ukraińscy z całego świata, jak również jako goście biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy i inni zaproszeni biskupi Kościołów wschodnich. Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek w historii, aby kaznodzieją Synodu był duchowny, który nie jest narodowości ukraińskiej. O. Blaza podkreślił, że „jest to dowód, że dla biskupów greckokatolickich najważniejsze są kompetencje czy doświadczenie duszpasterskie, a nie czynniki etniczne”. Jego wieloletnie doświadczenie kapłana birytualisty zaangażowanego w duszpasterstwo greckokatolickie w Polsce może być ciekawe także dla biskupów rzymskokatolickich z Ukrainy.

O. Marek, jako kapłan-birytualista, posługuje w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim, zachowując przy tym swój rodzimy ryt łaciński. Na mocy dekretu metropolity przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka z 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia we współpracy z parafią greckokatolicką p.w. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie.

Obecnie o. dr Blaza wykłada teologię ekumeniczną i dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, w Greckokatolickim Seminarium Duchownym we Lwowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Wcześniej wykładał też w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

To wielka radość, że nasz profesor cieszy się takim zaufaniem i życzymy mu dalszych owoców w posłudze kapłańskiej i naukowej. Więcej informacji na stronie Laboratorium Więzi.

W czwartek 24 sierpnia 2017 r. zmarł ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak w wieku 59 lat. Oprócz wielu zaangażowań pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i był współpracownikiem PWTW Collegium Bobolanum, promotorem i recenzentem na drodze naukowej jezuitów pracujących na PWTW Collegium Bobolanum. Msza pogrzebowa została odprawiona w poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie. Ks. profesor został pochowany w parafii rodzinnej św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej 583 na Orawie w grobach rodzinnych na miejscowym cmentarzu.

Więcej informacji o Naszym Zmarłym jest dostępne na stronie Archidiecezji Warszawskiej i Episkopatu Polski. Wdzięczni za jego dobroć pamiętajmy o naszym księdzu profesorze w modlitwie.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na spotkanie z cyklu „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”, które odbędzie się dnia 16 września w godz. 10:00 – 13:00 w Auli Collegium Bobolanum w Warszawie.

Spotkanie będzie świetną okazją do:

– pogłębienia tematów dotyczących wartości: pracy, zrzeszania się oraz zaufania w biznesie;

– integracji przedstawicieli środowiska biznesu;

– zapoznania przedsiębiorców z ideą i celami PTG.

Zachęcamy do zapraszania zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, nie będących członkami PTG i przybycia wraz z nimi na spotkanie.

Szczegóły na stronie Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Zaproszenie

Info ze spotkania na stronie PTG

 

Z przykrością informujemy, że między późnymi godzinami wieczornymi czwartku Bożego Ciała (15 czerwca 2017) a porannymi piątku 16 czerwca wandale zamalowali czarnym sprayem tablice na budynku Collegium Bobolanum. Wandalizmu dokonano też na budynku Politechniki i w Parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ujęciu sprawców to prosimy o kontakt z uczelnią albo z parafią. Prosimy o modlitwę w intencji sprawców, aby zrozumieli wyrządzone zło, nawrócili się i chcieli podjąć w swoim życiu zadośuczynienie za swoje grzechy.

wandalizm1

wandalizm2

wandalizm3

wandalizm4