Collegium Bobolanum, działające w ramach Akademii Katolickiej w Warszawie daje uprawnienia zarówno kościelne, jak i państwowe, które uznawane są też w większości krajów na świecie. Jest to kościelna szkoła wyższa uznana przez państwo, która zapewnia studia stacjonarne (dzienne) z teologii, politologii i pedagogiki chrześcijańskiej, i niestacjonarne (zaoczne) z teologii. Uczelnia ma prawo nadawania tytułu magistra z teologii oraz tytułu licencjata zawodowego z politologii i pedagogiki chrześcijańskiej. W łączności z AKW Collegium Joanneum prowadzi ponadto, na kierunku teologii, kanoniczne studium licencjackie, przewody doktorskie i habilitacyjne, nadając odpowiednie stopnie naukowe. W Collegium Bobolanum istnieją także dwuletnie Podyplomowe Studia Duchowości, Otwarte Studium Akademickie w ramach którego prowadzone są lektoraty języków starożytnych, oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W Menu po lewej jest przedstawiona szczegółowa oferta edukacyjna wszystkich kierunków i możliwości studiowania na AKW Collegium Bobolanum w zakresie teologii, politologii, pedagogiki chrześcijańskiej, duchowości i etyki.