KursTrenerskiBobolanums

Szukasz inspiracji? Rozwoju?
Chcesz przygotować się do pracy z ludźmi?
A może jesteś liderem wspólnoty?

ZAPRASZAMY NA KURS TRENERSKI 

Ostatnie wolne miejsca ♦ Start w listopadzie ♦ Mała grupa ♦ Wiedza i praktyka ♦ Zajęcia w poniedziałki godz. 17.00-20.30 ♦ Dogodny dojazd ♦ Atrakcyjna cena

 

Dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwych liderów, przywódców osadzonych w wartościach. Na Kursie Trenerskim bardzo różni ludzie – studenci i ci z dużym doświadczeniem zawodowym, zróżnicowani wiekowo, wierzący i niewierzący, osoby świeckie i osoby konsekrowane – spotykają się i uczą pracy z ludźmi, z grupami. Uczą się słuchać, dawać informacje zwrotne, skutecznie się komunikować i rozwiązywać konflikty. Poznają samych siebie – swoje możliwości, mocne strony, to jak się zachowują w trudnych sytuacjach, jak się komunikują, reagują w sytuacjach konfliktowych. Uczą się funkcjonować w różnorodności, akceptując siebie, innych, z szacunkiem dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, z którym im najtrudniej. Uczą się jak skutecznie przekazywać wiedzę i rozwijać kompetencje osobom dorosłym. Uczą się być prawdziwymi liderami.

Praca na kursie ma wiele poziomów – autopoznanie, diagnoza swoich zasobów, realne funkcjonowania z innymi, w grupie. Prowadzi też do refleksji dotyczącej tego, co jest najgłębsze w nas, do duchowości. „Te trzy relacje – do Boga, ludzi i siebie samego – są bowiem wzajemnie powiązane (...). Na jednej z nich mogą zostać odczytane dwie pozostałe.” Franz Jalics SJ

Kurs trenerski w Bobolanum inspirowany jest pedagogiką ignacjańską, gdzie fundamentem jest działanie, refleksja oraz duchowość. Kurs trwa 7 miesięcy. Prowadząc co roku Kurs Trenerski od 2012 r. mamy już kilkudziesięciu absolwentów. Kompetencje, które nabyli w trakcie kursu wykorzystują przede wszystkim w swoim życiu zawodowym, ale też i w prywatnym - prowadząc zajęcia, warsztaty, szkolenia, a nawet rekolekcje.

 

Cele kursu

1. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i przywódczych liderów, edukatorów oraz osób aktywnych w swoich środowiskach. Oznacza to trening umiejętności psychospołecznych, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą, ćwiczenia zachowań i umiejętności społecznych.

2. Kształtowanie efektywnych metod pracy z ludźmi, zwłaszcza z grupą i/lub zespołem. Oznacza to trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności.

3. Zdobycie umiejętności w zakresie moderowania dyskusji w grupie, realizacji projektów i wystąpień publicznych.

4. Pozyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z opracowaniem scenariuszy i prowadzenia szkoleń, dyskusji i spotkań tematycznych.

 

Informacje ogólne

  • Kurs trenerski prowadzony jest w wymiarze 120 godzin dydaktycznych przez 7 miesięcy
  • Kurs rozpoczyna się w listopadzie, a kończy w czerwcu.
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 17.00-20.30.
  • Zindywidualizowana praca w małej grupie – maksymalnie 16 uczestników kursu.
  • Zajęcia odbywają się w Collegium Bobolanum (Sala K) na ul. Rakowieckiej 61 (dogodny dojazd tramwajem, metrem i autobusem).
  • Absolwenci kursu otrzymują dyplom/certyfikat ukończenia (w języku polskim i angielskim) potwierdzający zdobycie umiejętności trenerskich zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi na poziomie 4.
  • Do końca października trwają zapisy
  • Kurs Trenerski: służy pomocą w wykształceniu zdolności lidera, przywódcy osadzonego w wartościach chrześcijańskich, inspirowany jest pedagogiką ignacjańską, gdzie fundamentem jest działanie, refleksja oraz duchowość.

 

► Syllabus

 

Ramowy program

1. Dla osiągnięcia celów kursu, jego program zbudowany jest wg następujących bloków problemowych:

a) Trening interpersonalny, zdobywanie wiedzy o sobie w relacjach z grupą, ćwiczenia zachowań i umiejętności społecznych. Narzędzia autoprezentacji i kreowania wizerunku.

b) Trening umiejętności efektywnej pracy z grupą. Poznanie procesów grupowych, mających wpływ na efektywność przywództwa, procesów uczenia i nabywania umiejętności.

c) Psychologia uczenia się. Zarządzanie procesem szkoleniowym. Tworzenie programów szkoleniowych.

2. Ramowy program kursów zawiera:

BLOK 1

a) Komunikacja - 2 moduły

b) Asertywność - 1 moduł

c) Proces grupowy  - 1 moduł

d) Zarządzanie konfliktem – 1 moduł

e) Emisja głosu, autoprezentacja i kreowanie wizerunku - 2 moduły

BLOK 2

a) Nauczanie dorosłych - 1 moduł

    - kim jest trener,  jego rola w relacji z uczestnikami

    - psychologia uczenia się, nauczanie dorosłych, koncepcja uczenia się przez doświadczenie

    - zarządzanie procesem szkoleniowym

b) Wprowadzenie do szkolenia  - 1 moduł

    -  kontakt

    -  zasady efektywnego uczestnictwa

     -  informacje techniczne

     -  poczucie bezpieczeństwa

     -  oczekiwania 

     -  tzw. „lodołamacze”

c) Pisanie programu szkoleniowego - 2 moduły

BLOK 3

a) Metody szkoleniowe - 2 moduły

 -  wykład

  - prezentacja

  - analiza przypadku

  - dyskusja

  -  techniki podejmowania decyzji

  -  odgrywanie ról

  -  gry szkoleniowe i symulacje

  -  wykorzystanie muzyki

  -  „energizery”

  -  przerwy w szkoleniu – rola przerw

b) Facylitacja dyskusji - 2 moduły

    - role, pilnowanie równowagi, oddawanie odpowiedzialności, etc.

    - narzędzia (burza mózgów, zadawanie pytań, budowanie zrozumienia, techniki budujące zaangażowanie

     - mowa ciała, poruszanie się, rekwizyty

c) Trudne sytuacje szkoleniowe - 2 moduły

     -  praca z oporem

     -  jak się odnaleźć w konflikcie

d) Techniczne aspekty prowadzenia szkoleń  - 1 moduł

    - pisanie na flipczartach – sposoby notacji

    - poruszanie się po sali (teoria, nagrywanie i analiza), mowa ciała

    - przygotowanie sali (przestrzeń, różne ustawienia, oznaczenie sali)

    - materiały szkoleniowe

    - przygotowanie plakatów

    - czas szkolenia

    - czas poza szkoleniem, jak ma się w nim odnaleźć trener

    - ubiór trenera

    - metody dzielenia na grupy

e) Projektowanie szkoleń - 1 moduł

    - badanie potrzeb

    - analiza informacji o uczestnikach

    - analiza sytuacji szkoleniowej

    - dostosowywanie metod i technik szkoleniowych do celów

    - ewaluacja

f) Planowanie własnego szkolenia na egzamin – 2 moduły

    - ćwiczenia na forum nagrywane na kamerę i wspólnie omawiane (egzamin wewnętrzny)

 

► Zasady rekrutacji

 

Prowadzący

ANNA JAKOWSKA

Trener i coach, doradca zawodowy
Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji - asertywności, pracy w zespole, rozwiązywaniu konfliktów, a także w pracy z głosem i przygotowywaniu do wystąpień publicznych. Jako coach rozwoju zawodowego i planowania kariery, interesuje się głównie wspieraniem harmonijnego łączenia pracy zawodowej i życia osobistego. Ukończyła szkolenia trenerskie House of Skills, Fundacji Edukacja dla Demokracji i Programu SPADOCHRON, Szkołę Coachów Grupy TROP oraz szkolenie z facylitacji procesów grupowych w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego na APS. Pasjonuje ją wiejska muzyka tradycyjna. Jako wokalistka występuje z zespołami: Warszawa Wschodnia i Z Lasu.

Opinie uczestników Kursu Trenerskiego

Świetny kurs i kierownictwo bardzo zorganizowane. Głównym atutem jest bardzo duża liczba zajęć praktycznych co stanowi o dobrym przygotowaniu do pracy trenera. Zdobyte umiejętnosci wykorzystuję w pracy w zarządzaniu zespołem oraz w kontaktach biznesowych. Jednocześnie otworzyły się nowe możliwości realizacji zawodowej - organizuję i prowadzę warsztaty rozwoju osobistego. Po ukończeniu otrzymałam dyplom, co jest dla mnie niezmiernie istotne. Najlepsza nauka jest poprzez doświadczanie - serdecznie polecam!! - Aldona Michalska.

Studium trenerskie rozwinęło mnie pod wieloma względami. Przede wszystkim - pozwoliło na podniesienie umiejętności i dało bardzo konkretną wiedzę. Jednocześnie dało szanse na spotkanie z osobami, które wniosły w moje życie zawodowe i osobiste wiele ciekawych i cennych doświadczeń - wzbogaciło życie. Kto myśli o podjęciu tego kursu - niech się nie waha! Warto. - Magda Żurawska, pedagog szkolny.

Kurs Trenerski to niewątpliwie wspaniała przygoda, która przynosi nie tylko satysfakcję ale również bardzo wymierne efekty. Dzięki poznaniu wielu mechanizmów szkoleniowych, zrozumieniu procesów grupowych i dobremu ugruntowaniu wiedzy kurs ten pozwolił mi na duży rozwój w roli trenera. Polecam go każdemu kto chciałby dzielić się swoją wiedzą, ale brakuje mu odpowiedniego przygotowania. - Justyna Bakalarska, dziennikarz, trener i wykładowca akademicki. Specjalista ds. komunikacji, marketingu i nowych mediów. Publikowała w takich tytułach jak Polska The Times, Brief czy Marketer+. Jest autorką książki "Marketing wartości”. Od trzech lat związana jako wykładowca z uczelnią Collegium Civitas. W ramach własnej działalności prowadzi szkolenia dla firm, organizacji i osób indywidualnych, współpracując m.in. z BusinessLink, Światem Eventów czy Orange.

Na kursie trenerskim w Bobolanum najbardziej sobie cenię warsztatową metodę pracy, podczas której mogłem otrzymać na bieżąco informacje zwrotne jak jestem widziany przez innych, jakie są moje mocne strony i co mogę robić lepiej. Na co dzień korzystam przede wszsytkim z metod komunikacji i reagowania w trudnych sytuacjach, czego mogłem się nauczyć na zajęciach. Kurs szczerze polecam. - o. Zbigniew Szulczyk SJ, duszpasterz dzieci i młodzieży, katecheta w szkole podstawowej.

Kurs Trenerów podniósł moje kwalifikacje zawodowe i samoświadomość, dostarczył narzędzi, dzięki którym mogę efektywniej komunikować się z ludźmi, pokazał, jak ciekawym i owocnym procesem może być praca warsztatowa z grupą oraz jaką rolę odgrywa tu trener. Przygotowałam już oferty warsztatów dla kobiet i jesienią zaczynam wymarzoną pracę trenera. - Katarzyna Kelm-Letka, pedagog przedszkolny i specjalny.

Człowiek jest istotą społeczną", a kurs trenerski pomaga poznać i zrozumieć procesy zachodzące w grupie. Dlatego, po takim kursie, łatwiej nam funkcjonować w grupie oraz prowadzić z nią zajęcia. - Przemysław Sałek, dziennikarz.

Kurs był praktyczny, mało teorii, ale za to bardzo potrzebnej, dużo ćwiczeń, scenek, interakcji, etc. Kompetencje które umocniłam to przede wszystkim przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnych. Uczyłam się obserwacji ludzi z którymi współpracuję, odkrywania ich potrzeb i wychodzeniu temu naprzeciw, co stanowi podstawę mojej pracy z ludźmi na co dzień.Justyna Kwika, Team Leader w dziale Shared Services Center, kieruję zespołem 20 osób.

Kurs trenerski wyposażył mnie w wyjątkowe umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji. Korzystam z tych umiejętności podczas mojej posługi duszpasterskiej oraz pracy akademickiej. Szczególnie cenię sobie praktyczny wymiar kursu oraz świetną atmosferę między uczestnikami. - o. Jarosław Mikuczewski SJ, pracuje w redakcji portalu www.deon.pl, pisze doktorat z bioetyki, rozpoczął studia z psychoonkologii.

Udział w Kursie Trenerów Collegium Bobolanum pozwolił mi uwierzyć w moje możliwości, poznałam swoje mocne strony, ale również to co wymaga doskonalenia i rozwijania. W czasie kursu poznałam podstawowe formy i metody pracy z zespołem. Jestem dyrektorem placówki oświatowej, kompetencje, które pozyskałam w czasie kursu, stosuję w codzienności, a szczególnie na płaszczyźnie współpracy z zespołami: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Wiedza i umiejętności z kursu pozwalają mi efektywniej współpracować i tworzyć zespół, co wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy przedszkola. - s. Eliza Borewicz FMA, dyrektor przedszkola im. Aniołów Stróżów w Łomiankach.

Bardzo sposobię cenie kurs trenerski, który ukończyłem w Collegium Bobolanum w 2015 roku. Na co dzień prowadzę szkolenia, konferencje, treningi i warsztaty na ogół z twardej wiedzy o podatkach, rachunkowości czy obsługi systemów IT. Nie jestem nowicjuszem w szkoleniach, a jednak to dzięki wiedzy zdobytej i wyćwiczonej na kursie mogłem zweryfikować moje wcześniejsze doświadczenia i znacznie usprawnić warsztat pracy. Jestem teraz zdecydowanie lepszym trenerem, mogę, zatem wykonywać mój ulubiony zawód znacznie sprawniej. Polecam profesjonalny kurs trenerski w Collegium Bobolanum zarówno praktykom jak i początkującym. - Bogdan Zatorski, lat 47, ekonomista. Ponad 20 lat praktyki zawodowej w rachunkowości, informatyce i podatkach.

Kurs Trenerów Collegium Bobolanum był dla mnie bardzo odkrywczy. Otrzymałem konkretne narzędzia do prowadzenia warsztatów oraz poczułem się bardziej pewnie podczas publicznych wystąpień. To doświadczenie pomaga mi obecnie w organizowaniu spotkań dla małych grup oraz daje poczucie pewności siebie w sytuacjach przemawiania do większej ilości osób.o. Michał Kłosiński SJ, student duchowości na Loyola University Chicago, pomaga w polskich parafiach jezuitów w Chicago.