Języki: łacina, starożytna greka i hebrajski biblijny:

INRIb

Lektoraty języków starożytnych prowadzone są w ramach Otwartego Studium AkademickiegoLektoraty ozpoczynają się zawsze od drugiego tygodnia nauki zarówno 1 jak i 2 semestru. Ostatni dzień lektoratu kończy się tak jak wykłady na studiach dziennych. Aktualne informacje umieszczane są na Facebooku. Zajęcia odbywają się w Collegium Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61 (wejście od ul. św. Andrzeja Boboli).

 

Warunkiem przyjęcia na zajęcia lektoratów jest rozmowa kwalifikacyjna i zgoda prowadzącego. Opłaty prosimy uiszczać dopiero po przyjęciu na lektorat. 

Semestr I - 2022/2023

Początek zajęć 11 października 2022

Język hebrajski biblijny I – kurs podstawowy  –   s. dr Katarzyna Kowalska NDS - wtorki 18:00-19:30  –   sala F

Język hebrajski biblijny III – kurs średnio zaawansowany  –   prof. Anna Kuśmirek - wtorki 18:30-20.00  –   sala A

Język hebrajski biblijny V – kurs zaawansowany  – dr Jerzy Seremak SJ - wtorki 18:00-19:30  –   sala E

Semestr jesienny - 2021/2022

Początek zajęć 15 października 2021

Język hebrajski biblijny I – kurs podstawowy - dr Michał Karnawalski SJ - poniedziałki 18:30-20:00 - sala B (ew. on-line)

Język hebrajski biblijny III – kurs średnio zaawansowany - dr Michał Karnawalski SJ - wtorki 19.00-20.30 (tylko on-line)

Język hebrajski biblijny V – kurs zaawansowany  – dr Jerzy Seremak SJ - poniedziałki 18:00-19:30 - sala E (ew. on-line)

Semestr jesienny 2020/2021

Początek zajęć 5 października 2020 - Koniec 26 stycznia 2021

Język hebrajski biblijny I – kurs podstawowy - mgr lic. Michał Karnawalski SJ - czwartki 17.20-18.50 - sala B

Język hebrajski biblijny II – kurs podstawowy - mgr lic. Michał Karnawalski SJ - środy 18.00-19.30 - sala A

Język hebrajski biblijny V (kurs zaawansowany)  – dr J. Seremak SJ - poniedziałki 18:00-19:30 - sala E

Semestr jesienny 2019/2020

Początek zajęć 7 października 2019 - Koniec 27 stycznia 2020

Poniedziałek

Język łaciński I (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ (kurs podstawowy)

Hebrajski biblijny V (kurs zaawansowany) (18:00-19:30 sala E) – o. dr J. Seremak

Wtorek

Język grecki starożytny I (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ (kurs podstawowy)

Środa

Hebrajski biblijny I+II (18:00-19:30 sala A) – mgr Anna Janik (pierwsze zajęcia 16 października 2019)

Czwartek

Hebrajski biblijny III+IV (18:00-19:30 sala A) – mgr Anna Janik (pierwsze zajęcia 17 października 2019)

Semestr wiosenny 2019/2020

Początek zajęć 24 lutego 2019 - Koniec 8 czerwca 2019

Poniedziałek

Język łaciński II (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ

18:00-19:30 Hebrajski biblijny VI – o. dr J. Seremak SJ (zakres: analiza wybranej poezji biblijnej) (Sala E)

Wtorek

Język grecki starożytny II (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ

Środa

Hebrajski biblijny I+II (18:00-19:30 sala A) – mgr Anna Janik

Czwartek

Hebrajski biblijny III+IV (18:00-19:30 sala A) – mgr Anna Janik 

Semestr wiosenny 2018/2019

Początek zajęć 25 lutego 2019 - Koniec 4 czerwca 2019

Poniedziałek

Język łaciński II (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ (kontynuacja)

17:15-18:45 Hebrajski biblijny II – o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: Lambdin 9-21) (Sala B)

18:45-19:30 Hebrajski biblijny – kultura i słówka – o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: kurs uzupełniający) (Sala B)

18:00-19:30 Hebrajski biblijny VI – o. dr J. Seremak SJ (zakres: analiza wybranej poezji biblijnej) (Sala E)

Wtorek

Język grecki starożytny II (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ (kontynuacja)

Hebrajski biblijny IIIb (17:15-18:45 sala B w nieparzyste dni miesiąca) – o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: Lambdin 32-39)

Hebrajski biblijny IVb (17:15-18:45 sala B w parzyste dni miesiąca) – o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: Lambdin 48-55)

Semestr jesienny 2018/2019

Początek zajęć 8 października 2018 - Koniec 29 stycznia 2019

Poniedziałek

Język łaciński I (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ (kurs podstawowy)

Hebrajski biblijny I (17:15-18:45 sala B) - o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: alfabet + Lambdin 1-8)

Hebrajski biblijny kultura i słówka (18:45-19:30 sala B) –  o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: kurs uzupełniający) 

Hebrajski biblijny V (18:00-19:30 sala E) – o. dr J. Seremak (zakres: analiza wybranej prozy biblijnej) pierwsze zajęcia odbędą się 29 października!

Wtorek

Język grecki starożytny I (18.00-19.30 sala A) – o. mgr Witold Koper SJ (kurs podstawowy)

Hebrajski biblijny IIIa (17:15-18:45 sala B w nieparzyste dni miesiąca) – o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres: Lambdin 22-31)

Hebrajski biblijny IVa (17:15-18:45 sala B w parzyste dni miesiąca) – o. mgr lic. M. Karnawalski SJ (zakres:Lambdin 40-47)

Semestr wiosenny 2017/2018

Początek zajęć 26 lutego 2018 - Koniec 8 czerwca 2018

Język łaciński II – kontynuacja - mgr Witold Koper SJ - poniedziałki 18.00-19.30

Język grecki starożytny II – kontynuacja - mgr Witold Koper SJ - wtorki 18.00-19.30

Język hebrajski biblijny II – kontynuacja - mgr lic. Michał Karnawalski SJ - poniedziałki 17.30-19.00

Język hebrajski biblijny IV – kontynuacja - mgr lic. Michał Karnawalski SJ - wtorki 17.00-19.15

Język hebrajski biblijny VI – kontynuacja - dr Jerzy Seremak SJ - poniedziałki 18.00-19.30

Semestr jesienny 2017/2018

Początek zajęć 9 października 2017 - Koniec 26 stycznia 2018

Język łaciński I – kurs podstawowy - mgr Witold Koper SJ - poniedziałki 18.00-19.30 - sala A

Język grecki starożytny I – kurs podstawowy - mgr Witold Koper SJ - wtorki 18.00-19.30 - sala A

Język hebrajski biblijny I – kurs podstawowy - mgr lic. Michał Karnawalski SJ - poniedziałki 17.30-19.00 - sala C

Język hebrajski biblijny III – kurs średniozaawansowany - mgr lic. Michał Karnawalski SJ - wtorki 17.00-19.15 - sala C

Język hebrajski biblijny V – kurs zaawansowany - dr Jerzy Seremak SJ - poniedziałki 18.00-19.30 - sala E