Instytut Duchowości Ignacjańskiej zaprasza na Podyplomowe Studia Duchowości (PSD):

biblestudies

  • „liderów” życia duchowego,
  • kierowników duchowych i formatorów,
  • kapłanów, braci i siostry zakonne,
  • animatorów i odpowiedzialnych za ruchy i wspólnoty religijne,
  • katechetów,
  • wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe.

Studia trwają dwa semestry. Jest 7 spotkań w semestrze w soboty w godz. 9-16.

Osoby posiadające dyplom ukończenia jakichkolwiek studiów wyższych mogą uczestniczyć w pełnym programie PSD i otrzymać świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dla wszystkich zainteresowanych możliwy jest także częściowy udział w wybranych zajęciach, bez otrzymania dyplomu ukończenia Studiów.

Program studiów obejmuje 140 godzin wykładowych rozłożonych na okres jednego roku od października do czerwca. Co roku oferowany jest inny program, tak by można było uczestniczyć w PSD w kolejnych latach.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych jezuitów i wykładowców świeckich, pracowników i współpracowników AKW Collegium Bobolanum.

Wykłady mają miejsce w salach wykładowych przy ul. Rakowieckiej 61 - wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.

W ramach studiów proponowane są wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, lektura i studium osobiste.

Roczne studia podyplomowe z duchowości ignacjańskiej "Czego szukacie? - Chodźcie a zobaczycie" w latach 2022-2025

PSD 22 25 plakatA3

PSD 22 25 ulotka s1

 PSD 22 25 ulotka s2

Folder 

Plan na I i II semestr 2022/2023

Plakat 2022/2025

► Folder 2022/2025


► Roczne studia podyplomowe z duchowości ignacjańskiej "Rozpaleni płomieniem Chrystusowego miłosierdzia" 2021/2022

plakat PSD 21 22

Plan na I semestr 2021/2022

Plan na II semestr 2021/2022

Plakat 2021/2022

Folder

Archiwum:

Folder z programem i kalendarzem na rok 2020/2021

► Plan zajęć i terminy na I i II semestr 2019/2020

► Plan zajęć i terminy na I i II semestr 2018/2019

Plakat 2019/2020

Folder 2019/2021
 
► Folder 2016/2018 strona a i strona b.
 
 

Aby się zapisać zapraszamy na stronę PSD - ZAPISY

 

 

Ramowy program PSD

Lp.

Przedmiot

Forma zaliczenia

Ilość godzin

ETCS

1.

Chrześcijańskie życie duchowe (A)

Zo

14

3

2.

Chrześcijańskie życie duchowe (B)

Zo

14

3

3.

Duchowość biblijna (A)  

Zo

14

3

4.

Duchowość biblijna (A)

Egz.

14

3

5.

Duchowość biblijna (B)

Zo

14

3

6.

Duchowość biblijna (B)

Egz.

14

3

7.

Duchowość chrześcijańska           

Egz.

14

3

8.

Duchowość Ojców Kościoła        

Zo

14

3

9.

Duchowość współczesna i jej zagrożenia

Egz.

14

3

10.

Egzystencjalne problemy człowieka

Zo

14

3

11.

Komunikacja z Bogiem, człowiekiem i sobą

Zo

14

3

12.

Mistyka chrześcijańska   

Egz.

14

3

13.

Modlitwa Psalmów

Egz.

14

3

14.

Pomoc duchowa i pastoralna

Egz.

14

3

15.

Psychologia doświadczenia duchowego

Egz.

14

3

16.

Rozwój duchowy człowieka dorosłego

Egz.

14

3

17.

Teologia i duchowość ikony

Zo

14

3

18.

Teologia i praktyka rozeznawania duchowego

Egz.

14

3

19.

Teoria i praktyka Ćwiczeń duchowych

Zo

14

3

20.

Teoria i praktyka kierownictwa duchowego

Egz.

14

3

     

280

60

Forma zaliczenia: e – egzamin, zo – zaliczenie z oceną.