Uwaga! Rekrutacja na psychologię zostanie ogłoszona, jak tylko Uczelnia uzyska prawa do prowadzenia kierunku.

Studia stacjonarne magisterskie. Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą tylko 100 zł za cały semestr.

Na tym kierunku kształcimy przyszłych psychologów. Proces kształcenia obejmuje tematykę z zakresu psychologii, ale także socjologii, filozofii i teologii. W ramach studiów oferowane są dwie specjalności:

1. Psychologia kliniczna

Celem kształcenia na specjalności psychologia kliniczna jest przygotowaniedo pracy w poradniach, by pomagać ludziom we współczesnym świecie bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości narażonym na ryzyko kryzysu i rozpadu relacji międzyludzkich. Absolwenci tej specjalności będą mogli służyć pomocą w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy osobom i rodzinie.

2. Psychologia biznesu

Specjalność psychologia biznesu wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie firm, zakładów pracy i przedsiębiorców.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego (magisterskiego) absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra psychologii w zakresie wybranej specjalności, potwierdzony stosownym dyplomem.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, a także potrzebom społecznym, Collegium Bobolanum zaprasza  w roku akademickim 2023/2024 do studiowania na nowym kierunku - psychologii. Psychologia to pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, po których absolwenci otrzymają tytuł magistra psychologii i prawo wykonywania zawodu psychologa. Collegium proponuje do wyboru specjalizacje – kliniczną i biznesową. Oprócz wiedzy ogólnej studenci otrzymają szczegółową wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoim wyborem i planami zawodowymi.

Studia obejmują również praktyki zawodowe, gdzie w warunkach rzeczywistych przyszli psychologowie będą uczyć się zawodu.  Uczelnia oferuje wiele ciekawych miejsc do odbycia tych praktyk, w tym przychodnie, zakłady poprawcze, poradnie profilaktyki i leczenia uzależnień, a osobom zainteresowanym psychologią biznesu zapewniamy praktyki w firmach i działach HR. Osoby, które chciałyby odbyć praktykę w innym niż proponowane przez nas miejscu, będą mogły zrobić to za zgodą Rektora.

Program studiów jest bogaty i daje wiele możliwości znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej, również finansowo, pracy. Absolwenci będą potrafili korzystać z bogatej oferty testów osobowości i inteligencji, dostępnych tylko dla psychologów.

Psychologia w Collegium Bobolanum to pierwszy krok do zdobycia zawodów, takich jak coach, trener, psychoterapeuta. To również możliwość pracy w biznesie na stanowiskach rekrutera, doradcy czy specjalisty do spraw reklamy.

Psychologia to kierunek ciekawy, dla ludzi z pasją i predyspozycjami, którzy swój zawód widzą również jako powołanie.

Czekamy na ludzi ambitnych, zainteresowanych, którzy chcą się rozwijać i którzy chcą czuć satysfakcję ze swojej pracy.

Uwaga: Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i  Nauki.

 

Psychologia – nowy kierunek w Collegium Bobolanum

Rozmowa z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem SJ, Rektorem AKW- Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek?

Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomocy psychologicznej. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Psycholog poza tym to nie tylko terapeuta. To ktoś, kto coraz bardziej potrzebny jest w firmie, zwłaszcza w tej, gdzie pracuje wiele osób. Już na etapie rekrutacji potrzebny jest psycholog, który, korzystając z profesjonalnych narzędzi,  pomoże ocenić, czy dana osoba da sobie radę na jakimś stanowisku i czy to będzie dla niej optymalne, dalej w korporacji, gdzie trzeba radzić sobie z często skomplikowanymi relacjami międzyludzkimi psycholog przyda się do mediacji czy pomocy w  rozwiązywaniu konfliktów,  może też służyć pomocą w zarządzaniu ludźmi, doradzać kierownikom, a więc być wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś kontrowersje. To wszystko są tematy dla psychologa.

A ciężko będzie się do was dostać? Psychologia to oblegany kierunek?

Dla tych którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, że psychologia jest ich pasją, myślę, że nie. W końcu to wybór, do którego przygotowywali się wcześniej. Choć oczywiście pewne warunki trzeba będzie spełnić. Kryteria rekrutacji będą podane do wiadomości  i każdy będzie mógł sprawdzić, jakie ma szanse.

A jak będzie wyglądać samo studiowanie?

Studia u nas nie będą się różnić od tego typu studiów na innych uczelniach. Będą to  pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, po których absolwenci otrzymają tytuł magistra psychologii i prawo wykonywania zawodu psychologa.

Widziałam, że uczelnie proponują różne kierunki psychologiczne, np. psychologię biznesu czy psychologię dzieci i młodzieży. Jak to będzie u was?

Rzeczywiście tak jest, że są różne specjalizacje na studiach psychologicznych. My proponujemy dwie do wyboru – kliniczną i biznesową. W czasie pierwszych pięciu semestrów studenci otrzymają wiedzę ogólną, a potem wybiorą sobie specjalizację i będą poszerzać  wiedzę o zagadnienia szczegółowe zgodnie ze swoim wyborem i planami zawodowymi.

Psychologia to dziedzina, której trzeba mieć doświadczenie nie tylko wiedzę. Potrzebna jest praktyka. Czy studenci sami będą musieli sobie szukać praktyk?

Studia u nas obejmują oczywiście praktyki zawodowe i to my jako uczelnia musimy zapewnić je naszym studentom. My musimy zadbać, by przyszli psychologowie w warunkach rzeczywistych uczyli się zawodu. Praktyki to aż 720 godzin w programie studiów.  Oferujemy naprawdę  ciekawe miejsca do odbycia tych praktyk. Ci, którzy chcą pracować w zawodzie terapeuty mogą szkolić się np. w  przychodniach, zakładach poprawczych, poradniach profilaktyki i leczenia uzależnień, a osobom zainteresowanym psychologią biznesu organizujemy praktyki w firmach i działach HR. Osoby, które chciałyby odbyć praktykę w innym miejscu, będą mogły to zrobić za zgodą Rektora.

Studia, studia i po studiach. Jakie szanse ma wasz absolwent na znalezienie pracy, i oczywiście najlepiej dobrze płatnej?

Jak wspominałem, my przyglądamy się życiu i niestety stwierdzamy, że ma coraz większe szanse. Mówię niestety, bo zła kondycja psychiczna to jest problem współczesnego człowieka, któremu coraz trudniej odnaleźć się w rzeczywistości. Choć oczywiście perspektywy przyszłej pracy są bardzo szerokie, to nie tylko poradnie psychologiczne. Program studiów jest bogaty i daje wiele możliwości znalezienia ciekawego i satysfakcjonującego, również finansowo, zajęcia. Psycholog ma możliwość zostania w przyszłości coachem, trenerem, ale też na przykład badaczem zjawisk psychologicznych. Poza tym biznes oferuje bardzo wiele możliwości. Można być rekruterem, doradcą, specjalistą do spraw reklamy. Po psychologii sądzę można zarabiać pieniądze, jeśli dla kogoś jest to najważniejszy aspekt działalności zawodowej. Chociaż akurat tutaj nie jestem przekonany, czy jest to czynnik, który powinien decydować o wyborze tego zawodu, ale oczywiście też jest ważny.

To w takim razie na kogo czekacie?

Psychologia to kierunek ciekawy, dla ludzi z pasją. Sądzę jednak, że to kierunek też dla osób z pewnymi predyspozycjami, które swój zawód widzą również jako powołanie. Czekamy na ludzi ambitnych, otwartych na innych ludziktórzy chcą się rozwijać, lepiej poznać siebie i innych, którzy chcą w przyszłości mieć satysfakcjonującą pracę.

Dziękuję za rozmowę.

 

Uwaga: Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i  Nauki.