Najpierw może ogólna odpowiedź na pytanie: "Czym jest teologia?"

AKW COLLEGIUM BOBOLANUM oferuje pięcioletnie magisterskie studia niestacjonarne w zakresie teologii dla wszystkich, którzy pragną pogłębić chrześcijańską wizję rzeczywistości, a z różnych względów nie mogą korzystać ze studiów dziennych:

 - Studia niestacjonarne trwają tyle, co studia stacjonarne, czyli 5 lat;

 - Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra;

 - Ukończenie daje uprawnienia zarówno państwowe jak i kościelne;

 - Zajęcia tylko w trzy soboty w miesiącu;

 - Niewielka opłata za semestr – 500 zł;

 - Dogodny dojazd do uczelni metrem, autobusem i tramwajemdojazd z uczelni do Dworca Centralnego PKP w Warszawie zajmuje 15-30 minut; nawet w weekendy i święta tramwaje kursują częściej niż co 10 min i zatrzymują się przed wejściem do uczelni.

 - Przyjazna i kameralna atmosfera uczelni;

 - Tradycja i nowoczesność: solidna wiedza klasyczna połączona z żywo dyskutowanymi współcześnie problemami z zakresu wiary, etyki, kultury, składają się na unikalny charakter Collegium Bobolanum!

- Dla chętnych Studia niestacjonarne przewidują także przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne dla nauczycieli religii.

- Zgodnie z obowiązującymi normami studia niestacjonarne mają ograniczoną liczbę zajęć – około 60 procent planu, przewidzianego dla studiów dziennych. Większy nacisk jest położony na indywidualną pracę studentów na podstawie zarówno zajęć, jak i literatury, wskazanej przez wykładowców. Zaliczenia poszczególnych lat studiów odbywają się w sesji egzaminacyjnej zimowej i letniej – na podstawie egzaminów, kolokwiów i prac kontrolnych. Na IV roku studiów rozpoczyna się seminarium magisterskie, które ma prowadzić do napisania pracy, koniecznej do uzyskania tytułu magistra.


SPECJALNOŚCI

TEOLOGIA OGÓLNA – Studia pozwalają wejść w fascynujący intelektualnie i religijnie świat ponad dwutysiącletniej refleksji filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa. Teologia bowiem to wiara szukająca swego zrozumienia. To nauka mogąca stać się pasją życia. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytucjach wydawniczych, medialnych, ośrodkach kultury, a także w administracji publicznej.

TEOLOGIA KATECHETYCZNA – Lekcja religii może być fascynującym przeżyciem. Dużo zależy od przygotowania katechety. Jeśli chcesz wprowadzać innych w bogactwo i mądrość wiary chrześcijańskiej, nie boisz się podejmować dyskusji o wartościach i moralności – te studia są dla Ciebie. Pracując w szkole lub innych placówkach oświatowych jako pedagog katecheta możesz przekazywać wiarę, rozbudzać pasję i ukazywać świat wartości chrześcijańskich.

 

Kierownik niestacjonarnych studiów teologii: ks. dr Michał Karnawalski SJ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

OPŁATY

Opłatę 500 zł za I semestr roku akademickiego lub 1000 zł za cały rok należy wnieść do końca października.

Opłatę 500 zł za II semestr roku akademickiego należy wnieść do końca lutego

nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005
nazwa odbiorcy: AKW Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
tytułem: opłata za semestr

 Gotowe formularze do wpłat na poczcie można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego.

 

Zapisy na magisterskie 5-letnie studia teologii niestacjonarnej

Kalendarz, Plany zajęć, Informator i wszystkie inne materiały do pobrania


Ramowy program niestacjonarnych studiów teologii

 

 A. Przedmioty kształcenia ogólnego 

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS 

Ilość godz.

1.  

FAN02

Antropologia filozoficzna

3

12

2.  

FBG02

Filozofia Boga

3

12

3.  

FME02

Filozofia bytu

4

24

4.  

FPR02

Filozofia przyrody

3

12

5.  

FHI09

Historia filozofii I

4

24

6.  

FHI10

Historia filozofii II

4

24

7.  

FHI11

Historia filozofii – ćwiczenia

3

12

8.  

HK005

Historia Kościoła I

4

24

9.  

HK006

Historia Kościoła II

4

24

10 

HK008

Historia Kościoła III

4

24

11 

HK009

Historia Kościoła IV

4

24

12 

HK007

Historia Kościoła I i II ćw.

2

12

13 

HK010

Historia Kościoła III i IV – ćw.

2

12

14 

LJN05

Lektorat języka nowożytnego I

3

24

15 

LJN06

Lektorat języka nowożytnego II

3

24

16 

LJN07

Lektorat języka nowożytnego III

3

24

17 

LJN08

Lektorat języka nowożytnego IV

3

24

18 

LJNT1

Translatorium języka nowożyt. I i II

2

12

19 

LJNT2

Translatorium języka nowożyt. III i IV

2

12

20 

LAC05

Łacina I

3

24

21 

LAC06

Łacina II

3

24

22 

LAC07

Łacina III

3

24

23 

LAC08

Łacina IV

3

24

24 

MET01

Metodyka pracy naukowej

2

12

25 

PSY02

Psychologia ogólna

4

24

26 

FTP02

Teoria poznania i logika I

4

24

27 

FTP03

Teoria poznania i logika II

4

24

28 

FIW02

Wstęp do filozofii

2

12

29 

TB005

Wstęp do Pisma św. z el. arch. bib. I

4

24

30 

TB006

Wstęp do Pisma św. z el. arch. bib. II

4

24

31 

TW002

Wstęp do teologii

2

12

   

Ogółem:

98

612

  B. Przedmioty podstawowe 

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

Ilość godz.

1.

TDCS2

Chrystologia i soteriologia

4

24

2.  

TDE02

Eklezjologia

4

24

3.  

FET02

Etyka

4

24

4.  

KNS03

Katolicka nauka społeczna

3

18

5.  

TDL02

Łaska Boża i cnoty teologalne

3

18

6.  

TDM02

Mariologia

2

9

7.  

TBNT5

Nowy Testament I

4

24

8.  

TBNT6

Nowy Testament II

4

24

9.  

TBNT8

Nowy Testament III

4

24

10 

TBNT9

Nowy Testament IV

4

24

11 

TBNT7

Nowy Testament I i II – ćwicz.

2

12

12 

TBNT10

Nowy Testament III – ćwicz.

1

6

12 

TBNT11

Nowy Testament IV – ćwicz

1

6

14 

TDT02

O Bogu w Trójcy Jedynym

3

18

15 

MET06

Proseminarium z teologii

4

24

16 

TDPE3

Protologia – Eschatologia

3

18

17 

TDS05

Sakramentolgia I

4

24

18 

TDS06

Sakramentolgia II

4

24

19 

TBST5

Stary Testament I

4

24

20 

TBST6

Stary Testament II

4

24

21 

TBST8

Stary Testament III

4

24

22 

TBST9

Stary Testament IV

4

24

23 

TBST7

Stary Testament I i II – ćwicz.

2

12

24 

TBST10

Stary Testament III i IV – ćwicz

2

12

25 

TF002

Teologia fundamentalna

6

36

26 

TMF03

Teologia moralna fundamentalna

4

24

27 

TMS04

Teologia moralna szczegółowa I

4

24

28 

TMS05

Teologia moralna szczegółowa II

4

24

29 

TMS06

Teologia moralna szczegółowa III

4

24

30 

TMS07

Teologia moralna szczegółowa IV

4

24

   

Ogółem:

104

621

  

C. Przedmioty kierunkowe 

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

Ilość godz.

1.  

KAT28

Katechetyka I

3

18

2.  

KAT29

Katechetyka II

3

18

3.  

TL004

Liturgika I

3

18

4.  

TL005

Liturgika II

3

18

5.  

TL006

Liturgika I-II – ćwicz.

4

24

6.  

TP002

Patrologia

3

18

7.  

PK005

Prawo kanoniczne

4

24

8.  

TFR02

Religiologia

4

24

9.  

SM007

Seminarium – teol. Dogmatyczna

4

24

10 

SM009

Seminarium – teol. Duchowości

3

18

11 

SM008

Seminarium – teol. Moralna

4

24

12 

SMZ01

Seminarium magisterskie I

3

18

13 

SMZ02

Seminarium magisterskie II

3

18

14 

SMZ03

Seminarium magisterskie III

3

18

15 

SMZ04

Seminarium magisterskie IV

3

18

16 

TB004

Teologia biblijna / Antropologia biblijna

3

18

17 

TSP03

Teologia duchowości I

4

24

18 

TSP04

Teologia duchowości II

4

24

19 

TSP05

Teologia duchowości – ćwicz.

2

12

20 

TEK02

Teologia ekumeniczna I

3

18

21 

TEK03

Teologia ekumeniczna II

3

18

22 

TPL03

Teologia pastoralna I

3

18

23 

TPL04

Teologia pastoralna II

3

18

24 

TSSP1

Teologia środków społecznego przekazu

3

18

   

Ogółem:

78

460

 PODSUMOWANIE 

 

Grupa  przedmiotów

Punkty ECTS

Ilość godz.

1.

A

Przedmioty kształcenia ogólnego

98

612

2.

B

Przedmioty podstawowe

104

621

3.

C

Przedmioty kierunkowe

78

460

4.

 

Przygotowanie pracy magisterskiej

30

 
   

Razem

310

1693