Trzyletnie studia, prowadzące do stopnia magistra teologii – po skończo­nym uprzednio biennium filozofii, przede wszystkim dla studentów-jezuitów, czyli członków Towarzystwa Jezusowego przygoto­wujących się do kapłaństwa. Dla nich studia na PWT Bobolanum zaczynają się od III roku teologii, po zaliczeniu dwóch pierwszych lat na studiach filozoficz­nych odbytych na innych uczelniach jezuickich

Ramowy program studiów

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 

Kod

Przedmiot

ECTS.

g.

1. 

GR001

Greka biblijna I

3

30

2. 

GR002

Greka biblijna II

3

30

3. 

HK001

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce I

3

30

4. 

HK002

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce II

4

45

5. 

HK003

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce III

4

45

6. 

HK004

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce IV

3

30

7. 

SEK01

Seksuologia

2

15

8. 

TB001

Wprowadzenie do Ksiąg Starego i Nowego Testamentu z elementami archeologii biblijnej I

3

30

9. 

TB002

Wprowadzenie do Ksiąg Starego i Nowego Testamentu z elementami archeologii biblijnej II

3

30

10.

TW001

Wprowadzenie do teologii

1

15

11. 

TW001

Wprowadzenie do teologii – ćwiczenia

2

15

   

Ogółem:

31

315

B. Przedmioty podstawowe

 

Kod

Przedmiot

ECTS.

g.

1. 

TDCS1

Chrystologia i soteriologia

3

30

2. 

TDE01

Eklezjologia

3

30

3. 

TDL01

Łaska Boża i cnoty teologalne

3

30

4. 

TDM01

Mariologia

2

15

5. 

TBNT1

Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne I

3

30

6. 

TBNT2

Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne II

3

30

7. 

TBNT3

Nowy Testament - Listy pawłowe i katolickie

3

30

8. 

TBNT4

Nowy Testament - Pisma janowe

3

30

9. 

TDT01

O Bogu w Trójcy Jedynym

3

30

10.

TDPE1

Protologia – Eschatologia

3

30

11.

TDS01

Sakramentologia I - ogólna, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

4

45

12. 

TDS02

Sakramentologia II - pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

4

45

13. 

TBST2

Stary Testament - Księgi historyczne

3

30

14. 

TBST4

Stary Testament - Księgi mądrościowe i pieśni

3

30

15. 

TBST3

Stary Testament - Księgi prorockie

3

30

16. 

TBST1

Stary Testament - Pięcioksiąg

3

30

17. 

TF001

Teologia fundamentalna

4

45

18. 

TMF01

Teologia moralna fundamentalna I

3

30

19 

TMF02

Teologia moralna fundamentalna II

3

30

20. 

TMS01

Teologia moralna szczegółowa I

3

30

21. 

TMS02

Teologia moralna szczegółowa II

4

45

   

Ogółem:

66

675

C. Przedmioty kierunkowe

 
 

Kod

Przedmiot

ECTS

g.

1. 

KAT02

Katechetyka fundamentalna

3

30

2. 

TP002

Lektura źródeł patrystycznych

2

15

3. 

TL001

Liturgika - wprowadzenie do liturgii

2

15

4. 

TL002

Liturgika - Misterium Eucharystii

3

30

5. 

TL003

Liturgika - uświęcenie czasu

3

30

6. 

TP001

Patrologia

3

30

7. 

PK001

Prawo kanoniczne I

3

30

8. 

PK002

Prawo kanoniczne II

3

30

9. 

PK003

Prawo kanoniczne III

3

30

10. 

PK004

Prawo kanoniczne IV

3

30

11. 

TFR01

Religiologia

2

15

12. 

SMxxx

Seminarium magisterskie I

3

30

13. 

SMxxx

Seminarium magisterskie II

3

30

14. 

SMxxx

Seminarium magisterskie III

3

30

15. 

SMxxx

Seminarium magisterskie IV

3

30

16. SEMxx

Seminarium opcjonalne I

3 30

17.

SEMxx

Seminarium opcjonalne II

3

30

18.

SEMxx

Seminarium opcjonalne III

3

30

19. 

SEMxx

Seminarium opcjonalne IV ( z duchowości ignacjańskiej I)

3

30

20. 

SEMxx

Seminarium opcjonalne V (z duchowości ignacjańskiej II)

3

30

21. 

TB003

Teologia biblijna

2

15

22. 

TSP03

Teologia duchowości I

3

30

23. 

TSP02

Teologia duchowości II

3

30

24. 

TEK01

Teologia ekumeniczna

3

30

25. 

TPL01

Teologia pastoralna I

3

30

26. 

TPL02

Teologia pastoralna II

3

30

27. MNxxx

Wykład monigraficzny I

3 30

28. 

MNxxx

Wykład monograficzny II

3

30

29. 

MNxxx

Wykład monograficzny III

3

30

30. MNxxx

Wykład monograficzny IV

3 30

31. 

MNxxx

Wykład monograficzny V (z duchowości ignacjańskiej)

3

30

   

Ogółem:

89

890

Uchwała Rady Sekcji PWTW Collegium Bobolanum w sprawie zmian w programie studiów.

D. Przedmioty kształcenia do kapłaństwa

 

Kod

Przedmiot

ECTS

g.

1. 

CC001

Casus conscientiae I

1

15

2. 

CC002

Casus conscientiae II

1

15

3. 

CC003

Casus conscientiae III

1

15

4. 

CC004

Casus conscientiae IV

1

15

5. 

CC005

Casus conscientiae V

1

15

6. 

CC006

Casus conscientiae VI

1

15

7. 

HOM01

Homiletyka I

3

30

8. 

HOM02

Homiletyka II

3

30

9. 

SL001

Śpiew liturgiczny z emisją głosu I

2

30

10 

SL002

Śpiew liturgiczny z emisją głosu II

2

30

11. 

RIT01

Ritus

1

15

   

Ogółem:

17

225

E. Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

godz.

1. 

KAT14

Dydaktyka ogólna i katechetyczna

3

30

2. 

KAT06

Katecheza specjalna

3

30

3. 

KAT12

Katecheza na poszczególnych etapach rozwoju

3

30

4. 

KAT07

Metodyka katechetyczna (ćwiczenia)

3

30

5. 

KAT19

Pedagogika i teorie wychowania

3

30

6. 

KAT27

Pedagogika rodzinna i społeczna

3

30

7. 

KAT22

Pedagogika specjalna

3

30

8. 

KAT04

Psychologia rozwojowa i osobowości

4

45

9. 

KAT26

Psychologia społeczna i komunikacji

3

30

10. 

KAT24

Zasady BHP w pracy szkolnej

2

16

11. 

KAT17

Źródła treści katechetycznej

3

30

   

Ogółem:

33

331

Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej wykładane będą w systemie „raz na trzy lata”. Każdego roku przypadają zajęcia z czterech lub pięciu przedmiotów, w których uczestniczą razem wszyscy studenci roczników III-V.

PODSUMOWANIE

 

 

Grupa  przedmiotów

Punkty

ECTS

Ilość

godz. wykł.

1.

A

Przedmioty kształcenia ogólnego

31

315

2.

B

Przedmioty podstawowe

66

675

3.

C

Przedmioty kierunkowe

77

750

4.

D

Przedmioty kształcenia do kapłaństwa

17

225

 

E

Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej

33

331

5.

 

Przygotowanie pracy magisterskiej

30

 
   

Razem

254

2296