Teologia to – najprościej mówiąc – nauka o Bogu. Jej uprawianie jednak nie jest zarezerwowane wyłącznie dla katolickich księży, kleryków, zakonników i wybranych osób świeckich (np. katechetów). Gdyby tak było, to nie mówilibyśmy o nauce, a raczej o uprawianiu ideologii.  Dlatego teologia to z jednej strony nauka dla osób wierzących, które pragną swoją wiarę uzupełnić rzetelną wiedzą, ale w równej mierze i dla „umysłów niespokojnych”, „rogatych dusz”, ludzi poszukujących odpowiedzi na podstawowe życiowe pytania. Jest to zgodne z tym, co głosił jeden ze średniowiecznych teologów, św. Anzelm z Canterbury, iż „wiara szuka zrozumienia”. Wierzę bowiem, aby zrozumieć i rozumiem, aby wierzyć. Wiara bowiem potrzebuje rozumu, ale i rozum potrzebuje wiary. Papież Jan Paweł II wiarę i rozum porównał do dwóch skrzydeł, „na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Studia teologiczne w Collegium Bobolanum to nie tylko pogłębiona znajomość Pisma Świętego i rozwoju nauczania Kościoła w kwestiach wiary i moralności, ale także wykłady z filozofii i innych nauk humanistycznych, takich jak np. psychologia czy historia sztuki. Ponadto w ramach studiów dba się o to, aby przyszli adepci teologii posiadali co najmniej podstawową znajomość języków starożytnych, takich jak hebrajski, grecki i łacina. Natomiast spośród języków nowożytnych prym wiedzie nauka języka angielskiego, który w dzisiejszych czasach stanowi wielką pomoc również w zgłębianiu nauk teologicznych.

Teolog to człowiek scalający w sobie głęboką wiedzę humanistyczną z pasją i szlachetnością wynikającą z przekonań światopoglądowych. Teologię studiują ludzie o szerokich horyzontach myślowych, są zarazem zainteresowani chrześcijaństwem nie tylko w wymiarze czysto religijnym, ale także pedagogicznym, wydawniczym, medialnym, misyjnym, kulturoznawczym czy etnologicznym. Stąd też wielu teologów pracuje w strukturach administracji publicznej, ośrodkach animacji kulturalnej czy w szkołach. Dla tych osób teologia stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy specjalistycznej.