ks. dr Wacław Królikowski SJ - Przewód habilitacyjny wszczęty 25.05.2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Powołanie Komisji Habilitacyjnej (04.09.2018)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI - ocena dorobku
ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej - ocena dorobku
ks. dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW - ocena dorobku
ks. dr hab. Leszek Szewczyk - opinia
ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak - opinia

13 grudnia 2018 r. Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przyjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie teologii.

ks. dr Marek Blaza SJ - Przewód habilitacyjny wszczęty 16.05.2018 r. w dziedzinie nauk teologicznych

Powołanie Komisji Habilitacyjnej (04.09.2018)
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser - ocena dorobku
ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ - ocena dorobku
ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII - ocena dorobku

13 grudnia 2018 r. Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przyjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie teologii.

s. mgr lic. Małgorzata Pagacz USJK - Przewód doktorski

Rektor i Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Collegium Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej s. mgra lic. Małgorzaty Pagacz USJK na temat: "Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II".

Powiadomienie
Promotor - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Recenzja – o. prof. dr hab. Wiesław Gogola OCD
Recenzja – ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
Streszczenie – EN
Streszczenie – PL

ks. mgr lic. Ryszard Matejuk SJ - Przewód doktorski

Rektor i Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 11.30 w Collegium Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgra lic. Ryszarda Matejuka na temat: "Doświadczenie misterium Eucharystii według Jerzego Klingera".

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk - Opinia Promotora
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskółka - Recenzja
ks. prof. dr hab. Marian Bendza - Recenzja
Streszczenie - EN
Streszczenie - PL
Protokół komisji egzaminu doktorskiego
Tezy na egzamin doktorski
Obrona doktoratu