Nasza uczelnia osadzonia jest w tradycji:

  • w jezuickim duchu edukowania i formowania całej osoby ludzkiej (pedagogika i duchowość ignacjańska)
  • według wartości chrześcijańskich w pełni przekazywanych w Kościele Katolickim

Inspiracją i drogowskazem w tej działalności są następujące wskazania, które tworzą tradycję naszej formacji i edukacji: