Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Agnieszka Krocin

Tytuł/stopień naukowy: magister filologii angielskiej UW

 

Zainteresowania badawcze:

językoznawstwo, lingwistyka porównawcza, psycholingwistyka, sociolingwistyka, fonetyka i fonologia, metodyka, tłumaczenia specjalistyczne

Programy zajęć dydaktycznych:

lektoraty z języka angielskiego, poziomy B1, B2, C1, C2