Profil wykładowcy PWTW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Dariusz Gardocki SJ

Tytuł/stopień naukowy: profesor PWTW, doktor habilitowany

 

Zainteresowania badawcze:

chrystologia i soteriologia, teologia fundamentalna i eklezjologia oraz teologia latynoamerykańska.

 

Programy zajęć akademickich w roku 2014/ 2015:

- chrystologia-soteriologia (PWTW c. Bobolanum)

- proseminarium z teologii systematycznej (PWTW c. Bobolanum)

- seminarium z teologii dogmatycznej poświęcone teologii K. Rahnera (PWTW c. Bobolanum)

- wybrane zagadnienia z teologii wyzwolenia (PWTW c. Bobolanum – studium licencjacko-doktorskie)

- wybrane zagadnienia z teologii współczesnej (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów w Krakowie)

- chrystologia patrystyczna, wybrane zagadnienia z soteriologii (Trzyletnie Studium Formacyjne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych)

 

Najważniejsze publikacje:

książki:

 • Łaska i wyzwolenie. Łaska podstawą wyzwolenia w teologii Leonarda Boffa, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1999.
 • Jezus z Nazaretu Mesjasz Królestwa, Syn Boży i Droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii Jona Sobrino, Rhetos, Warszawa 2006.

 

artykuły:

 • Społeczny wymiar grzechu a problem strukturalnych przemian, Bobolanum 9/1 (1998).
 • Metodologia chrystologii wyzwolenia i jej wkład w rozwój współczesnej chrystologii na   tle nowotestamentowej refleksji chrystologicznej, Bobolanum 10/2 (1999).
 • Opcja na rzecz ubogich wyrazem miłości chrześcijańskiej, Bobolanum 11/1 (2000).
 • Wiara Jezusa w ujęciu współczesnej chrystologii, StBob 1/2 (2001).
 • Solidarność i reprezentacja. Współczesne modele soteriologiczne, StBob 2/1 (2002).
 • Duchowość teologii wyzwolenia, StBob 1(2003).
 • Jezus i Jego misja w świetle kuszenia na pustyni, Warszawskie Studia Teologiczne XX/1/2007.
 • Teologia wyzwolenia w świetle nauczania Kościoła, StBob 3(2007).
 • Świadomość Jezusa na temat swojej boskiej tożsamości, StBob 2 (2009).
 • Droga ewolucji w twórczości Tomasza Węcławskiego, StBob 3(2009).
 • Cierpienie Boga w ujęciu Jurgena Moltmanna, StBob 1 (2010).
 • Za kogo Mnie uważacie?, Tygodnik Powszechny nr 1 (2010).
 • Oblicze współcierpiącego Ojca w ujęciu Jeana Galota, StBob 2 (2010).
 • W poszukiwaniu prawdziwego Jezusa, Przegląd Powszechny 3(1087) 2012.
 • Człowieczeństwo Boga – skandal wcielenia, Przegląd Powszechny 4(1088) 2012.
 • Cierpienie Boga we współczesnej teologii, StBob 3 (2012).
 • Samorozumienie Jezusa w świetle badań współczesnej teologii biblijnej, StBob 3 (2013).
 • Teraźniejszy i społeczny wymiar orędzia Jezusa o królestwie Bożym, StBob 1 (2014).
 • Nowość i aktualność teologii wyzwolenia dzisiaj w ujęciu G. L. Müllera, StBob 2 (2014). 
 • Historyczny wymiar zbawienia w ujęciu teologii wyzwolenia, StBob 3(2014).
 • Teologia wyzwolenia, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, KUL, Lublin 2014.

 

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Biblioteki Bobolanum;
 • członek kolegium redakcyjnego pisma Studia Bobolanum

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków