Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Kamilla Frejusz

Tytuł/stopień naukowy: adiunkt / doktor teologii pastoralnej

 

Zainteresowania badawcze:

zagadnienia z zakresu katechetyki, teologii pastoralnej, dialogu międzyreligijnego oraz dialogu z niewierzącymi, pedagogiki społecznej jak również pedeutologii

 

Programy zajęć dydaktycznych:

katechetyka fundamentalna, katecheza na poszczególnych etapach rozwoju, metodyka katechetyczna, źródła treści katechetycznej, chrześcijaństwo wobec współczesności, dydaktyka etyki w szkole.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Czy media pomagają mi wierzyć?, 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012.
 • Niewierzący na katechezie, w: „Katecheta” 5/2012, ss. 51-54.
 • Youcat – wyzwaniem dla katechetów, w: „Katecheta” 9/2011, ss. 51-53.
 • Czy potrzebujemy aniołów? Youcat 52-55, w: „Katecheta” 11/2011, ss. 27-30.
 • Czy Jezus prowadził życie ukryte? Youcat 86-89, w: „Katecheta” 2/2012, ss. 31-34.
 • Czy Żydzi są winni śmierci Jezusa? Youcat 94-98, 135, w: „Katecheta” 3/2012, ss. 54-57.
 • Dlaczego mamy jednoczyć się z niekatolikami? Youcat 130-131, w: „Katecheta” 5/2012, ss. 30-33.
 • Czy wyznawcy innych religii mogą zostać zbawieni? Youcat 136, 199, w: „Katecheta” 6/2012, ss. 38-43.
 • Czy Kościół potrzebuje świeckich? Youcat 138-140, w: „Katecheta” 7-8/2012, ss. 59-62,
 • Czy Wszechmogący może wszystko? Youcat 40, w: „Katecheta” 7-8/2012, ss. 56-59.
 • Dlaczego Jezus powołał apostołów? Youcat 92-93, w: „Katecheta” 9/2012, ss. 25-29.
 • Jakie znaczenie dla chrześcijanina ma liturgia? Youcat 166-169, w: „Katecheta” 10/2012, ss. 44-47.
 • Co i po co znajduje się w Kościele? Youcat 190-191, w: „Katecheta” 11/2012, ss. 52-55.
 • Porodziła pozostając dziewicą. Youcat 80-82, w: „Katecheta” 12/2012, ss. 51-56.
 • Co możemy zmienić w liturgii? Youcat 192, w: „Katecheta” 1/2013, ss. 28-31.

 

Pełnione funkcje:

 • adiunkt w Katedrze Teologii Duchowości i Teologii Pastoralnej
 • opiekun praktyk katechetycznych

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
 • Stowarzyszenie Pedagogów Natan.

 

Inne:

 • współkoordynowanie i współtworzenie projektu edukacyjnego realizowanego za zgodą i aprobatą Przewodniczącego Komisji Wychowania KEP ks. bpa Marka Mendyka „Youcat na lekcjach religii” (konstruowanie scenariuszy do punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat oraz weryfikacja i redagowanie opracowanych scenariuszy przez innych katechetów)
 • uczestnictwo w projekcie „Pauliści na 46 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu”, którego celem było popularyzacja nauczania papieskiego w odniesieniu do komunikacji społecznej i środków przekazu oraz wsparcie w medialnej formacji wiernych poprzez tworzenie materiałów multimedialnych dla katechetów, duszpasterzy i animatorów grup.
 • udział w sympozjach i debatach katechetycznych na terenie Polski