Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Michał Karnawalski SJ

Tytuł/stopień naukowy:

 • doktorat w zakresie teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015-2017; oboniony po powrocie z Londynu w 2020 (praca otrzymała wyróżnienie i została opublikowana w formie książki)
 • licencjat kanoniczy z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie 2011-2015 (oceniony na magna cum laude) i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie 2012-2013
 • teologia na Centre Sèvres w Paryżu 2008-2011
 • filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie 2004-2007 (magister i licencjusz w zakresie etyki) i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2000-2002

 

Zainteresowania badawcze: 

 • krytyka literacka i redakcyjna 1-2 Księgi Królewskiej
 • teoria nazw własnych
 • hebrajski narracji biblijnych
 • manuskrypty z wariantami Pięcioksięgu i Ksiąg Historycznych
 • relacja między tekstami prorockimi religii abrahamicznych

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Society of Biblical Literature (USA)
 • European Association of Biblical Studies (Europe)
 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich (Polska)
 • Higher Education for Social Transformation

 

Konferencje i seminaria badawcze:

 • visiting scholar, Campion Hall, Uniwersytet Oksfordzki (Oxford 2022-23)
 • konferencje międzynarodowe EABS (Touluse 2022; Siracusa 2023)
 • konferencje międzynarodowa SBL (Roma 2019; Salzburg 2022)
 • konferencje Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Włocławek 2022)
 • seminaria profesorskie « Yirmeyahu » (Touluse-Innsbruck 2021-2022)
 • seminaria starotestamentalne w Leo Baeck College (London 2019-2020)
 • seria seminariów HEST o relacji Chrześcijaństwo-Islam (Innsbruck; Warszawa (od 2018)
 • konferencja starotestamentalna ARAM w The Oriental Institute (Oxford 2018)
 • seminarium starotestamentalne w Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies (Oxford 2017)

 

Programy zajęć dydaktycznych:

 • Jezuicka Szkoła Biblijna od 2020
 • Stary Testament I (Pięcioksiąg) od 2020
 • Stary Testament II (Księgi Historyczne) od 2020
 • Seminarium magisterskie (Cykl Eliasza) od 2020
 • Lektorat z języka hebrajskiego I-IV od 2015

 

Ostatnie publikacje i referaty:

 • Karnawalski, Michał. "„Człowiek został stworzony, aby (…)” Nazywanie i jego rola w Rdz 2 a Fundament Ćwiczeń Duchowych Ignacego z Loyoli”" Kurs Duchowości Ignacjańskiej (2024): [w trakcie recenzowania].
 • Karnawalski, Michał. "Rola gier słów i nazw w egzegezie epizodu o stworzeniu człowieka z Rdz 1,26-30" Studia Bobolanum 38, no. 4 (2024): [w trakcie publikacji].
 • Karnawalski, Michał. "Wordplay as Etymological Aetiology: Example of Toponym “Gilgal” in 2 Kings 2" Biblica (2024): [w trakcie recenzowania].
 • Karnawalski, Michał. "Czy historia Eliasza została wymyślona? Toponimiczne gry słów i ich funkcje w cyklu opowiadań w 1Krl 16,28 – 2Krl 2,25" Studia Bobolanum 35, no. 1 (2024): [w trakcie publikacji].
 • Karnawalski, Michał. "Elijah's School of Christianity: From Fundamentalism to Dialogue" in HEST. Innsbruck-Granada, 2023 [referat on-line na seminarium międzynarodowym].
 • Karnawalski, Michał. "Proper Names in the Prophetic Narratives of the Hebrew Bible: Examples of Exodus and 1–2 Kings" In EABS Annual Conference. Siracusa, 2023 [referat na konferencji międzynarodowej].
 • Karnawalski, Michał. "Czy na Górze Horeb płonął krzew?: Literacka egzegeza Wj 3 – 4 z odniesieniem do 1Krl 19." Studia Bobolanum 33, no. 4 (2022): 43-63.
 • Karnawalski, Michał. "The Phenomenon of Aetiological Contiguities in the Hebrew Bible." In SBL International Meeting. Salzburg, 2022. [referat na konferencji międzynarodowej].
 • Karnawalski, Michał. "Aetiological-Etymological Associations in Gen 8:1-22 and 2Kgs 2:1-18 juxtaposed with Jer 13:1-11" In EABS Annual Conference. Toulouse, 2022 [referat on-line na konferencji międzynarodowej].
 • Karnawalski, Michał. Heaven for Elijah?: A Study of Structure, Style, and Symbolism in 2 Kings 2:1-18. Berlin, Bern, Wien: Peter Lang, 2022.
 • Karnawalski, Michał. "Review: Siwek, Krzysztof. Powstał prorok jak ogień: Droga Eliasza. Biblijni Bohaterowie Wiary 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2020." Verbum Vitae 39, no. 2 (2021).
 • Karnawalski, Michał. "Post-Muhammad addition to the Jewish Targum Pseudo-Jonathan in Gen 21:21" In HEST Conference. Warszawa-Falenica, 2021 [referat on-line na konferencji międzynarodowej]. 

 

Wybrane ekspertyzy naukowe:

 • Nocne Spotkanie [teledysk w języku hebrajskim biblijnym] (2021)
 • Audio Bible [wersja angielska] (2021)