Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Piotr Aszyk

Tytuł/stopień naukowy: profesor AKW, doktor habilitowany

 

Zainteresowania badawcze:

bioetyka, etyka, filozofia chrześcijańska, personalizm

 

Programy zajęć dydaktycznych:

Etyka

Historia filozofii starożytnej

Historia filozofii średniowiecznej

Historia filozofii współczesnej

Seminarium z bioetyki

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 

Książki:

 • Konflikty moralne a etyka, Kraków 1998, Wydawnictwo WAM, ss. 176.
 • Granice leczenia. Etyczny problem odstąpienia od interwencji medycznych, Warszawa 2006, Wydawnictwo Rhetos, ss. 207.
 • Etyczne oblicza starożytnej medycyny. Wczesne chrześcijaństwo wobec przedchrześcijańskich wzorców moralnych związanych z uprawianiem sztuki leczenia, Warszawa 2010, Wydawnictwo Rhetos, ss. 370.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 1. Niektóre zastrzeżenia wysuwane współcześnie wobec zasady podwójnego skutku, „Studia Bobolanum”, 2/1 (2002) s. 99-113.
 2. Wokół zasady podwójnego skutku. Problem Tomaszowego autorstwa zasady podwójnego skutku (na podstawie Sth II-II, q. 64, a. 7c.), „Studia Bobolanum”, 1 (2004) s. 155-164.
 3. Podręcznikowy pierwowzór zasady podwójnego skutku Jeana Pierre’a Gury’ego, „Studia Bobolanum”, 2 (2004) s. 147-156.
 4. Petera Knauera reinterpretacja zasady podwójnego skutku, „Studia Bobolanum”, 3 (2004) s. 155-163.
 5. Medical Art in the Summa Theologica of Thomas Aquinas, „Studia Bobolanum”, 4 (2004) s. 57-65.
 6. Bioetyka, w: Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 51-55.
 7. Kłamstwo jako element terapii, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”,  8/2007, s. 29-45.
 8. Reception of Some Aspects of the Hippocratic Medical Ethics in Antiquity, „Forum Philosophicum”, 12: 2007, s. 333-343.
 9. Terapia uporczywa – rys historyczny, „Medycyna paliatywna w praktyce” 3 (2008) 2, s. 86-90; tekst ten ukazał się także w angielskim tłumaczeniu: Withholding or withdrawing of medical treatment — historical perspective, „Advances in Palliative Medicine” 2008, vol. 7, no. 3, s. 101-105.
 10. Биоэтика и религия в эпохе cредств массовой информации, „Точки. Журал посвященный проблемам религии, культуры и общества” 2010, vol. 9, no. 1-2, s.  29-35.
 11. Duchowe rozdroża i drogowskazy, w: P. Sobański, M. Krajnik, G. Opolski (red.), Opieka paliatywna w niewydolności serca, Gdańsk 2011, s. 209-217.
 12. Etyka i dbałość o urodę w starożytności. Interwencje kosmetyczne i troska o wygląd w etycznych ocenach przedchrześcijańskich i wczesnochrześcijańskich myślicieli, „Studia Bobolanum” 1 (2013) s. 161-185.
 13. Life afflicted by evil. Philosophical reflections on juvenile corrections, „Studia Bobolanum” 4 (2014) s. 83-94.
 14. Zaprzestanie mechanicznej wentylacji podtrzymującej życie pacjenta w moralnym nauczaniu Kościoła katolickiego, „Medycyna paliatywna w praktyce” 9 (2015) 2, s. 1-5.
 15. Institution of the health care agent in Polish legislation: position of the Polish Working Group on End-of-Life Ethics, “Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 126 (2016) 5, s. 313-320. [tekst wspólny Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia] Ten sam tekst w języku polskim: Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce – stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, „Medycyna Praktyczna” 303 (2016) 5, s. 102-112.
 16. Współczesny dyskurs wokół śmierci, w: G. Hołub, P. Duchliński (red.), Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, Kraków 2017, Wydawnictwo WAM, s.155-176.
 17. Tortury – wielowiekowa debata, „Studia Bobolanum” 3 (2017) s. 5-20.
 18. Terapia daremna, „Neurologia po Dyplomie” 13 (2018) 2, s. 8-12.

 

Pełnione funkcje:

 • 2003-2007; dyrektor Instytutu Naukowego Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
 • 2007-2017; adiunkt w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
 • 2011-2014 dyrektor Instytutu Filozofii, Teologii i Historii św. Tomasza w Moskwie (Rosja).
 • 2014-2016 sekretarz Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.