Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

 

Imię i nazwisko: dr inż. Robert Wawer SJ

 

Tytuł/stopień naukowy:

- doktor teologii, Jesuit School of Theology of Santa Clara University w Kalifornii, 2016

- licencjusz kanoniczny teologii, Jesuit School of Theology at Berkeley w Kalifornii, 2002

- magister teologii, Papieski Wydział Teologiczny “Bobolanum” w Warszawie, 2000

- bakałarz filozofii, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignacjanum” w Krakowie, 1996

- specjalizacja pedagogiczna, Politechnika Gdańska, 1992

- magister inżynier elektroniki, Politechnika Gdańska, 1992

 

Zainteresowania badawcze:

- katolicka nauka społeczna

- teologia moralna

- cyberetyka

 

Działalność akademicka:

- wykłady z Metodyki Pracy Naukowej od 2017

- ćwiczenia Casusu - Praktyki Spowiedzi od 2017

- wykłady z Teologii Moralnej Fundamentalnej od 2016

- wykłady z Katolickiej Nauki Społecznej od 2016

- zajęcia z Technologii Informacji (Informatyka) od 2015

- program doktoratu teologii z Katolickiej Nauki Społecznej na Jesuit School of Theology of Santa Clara University w Kalifornii, doktorat obroniony 2014.09.17

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

"Cyberprzestrzeń a etyka - zagadnienia wstępne" w Włodzimierz Fehler red., Cyberprzestrzeń jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2022, 208-222.

"Technologie i bezpieczeństwo informacyjne – geneza zagadnienia" w Włodzimierz Fehler red., Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw i jednostek, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2021, 11-32.

"„Wojny Jahwe” w Starym Testamencie z perspektywy nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego o wojnie sprawiedliwej", Studia Bobolanum (2019) 4, 101-118. DOI: 10.30439/2019.4.6

"Sztuczna inteligencja – produkt czy podmiot?"Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 115-126.

- The Distinctiveness of John Paul II's Ethics of War and Peace: Catholic Social Teaching on Just War TheoryLAP Lambert Academic Publishing, 2018, ss. 320.

"Wartość anonimowości w społeczeństwie informacyjnym w świetle nauczania moralnego Kościoła. Wprowadzenie"Studia Bobolanum (2017) 3, 199-217.

The Influence of Ethics on Development According to John Paul II: Studies in the Context of the Social Catholic Teaching and of the Amartya Sen's Approach, LAP Lambert Academic Publishing, 2010, ss. 124.

 

Międzynarodowe projekty:

- Higher Education for Social Transformation (HEST) - Cluster on Economy, Poverty and Ethics, 2017-2021 

 

Pełnione funkcje:

- Sekretarz Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum, Warszawa, 2020-

- Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Collegium Bobolanum, Warszawa, 2019-

- Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum, Warszawa, 2018-

- Sekretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum, Warszawa, 2016-2020

- Dyrektor Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC), Warszawa, 2007-2013